13/02/2019 - TLV EN UPTR STRIJDEN TEGEN KAPING VAN UW GELD

N.B.F.B.V. Deze afkorting doet allicht geen belletje rinkelen voor vervoerders jonger dan zestig jaar. En toch is het jarenlang de Belgische nationale federatie van alle wegtransporteurs geweest, 'hun' federatie dus. De N.B.F.B.V. was inderdaad een confederatie die de verschillende regionale organisaties overkoepelde, waaronder de UPTR (Luik), de UPTR (Luxemburg), de Unie van Henegouwen, de UB (Brabant), de SAV (Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen, sedert 2010 TLV), SAVA (Antwerpen), VVL (Limburg), UPTRI (internationale vervoerders) ... images/TLV_en_UPTR_strijden_tegen_kaping_van_uw_geld.pdf

Lees meer...

07/02/2019 - Korting op de dieselprijs: De ‘groepsaankoop’ van UPTR werpt zijn vruchten af: UPTR verstevigt de samenwerking met Logpay Financial Services GmbH en de tankkaart LogPay

De jaarlijkse studie inzake de financiële gezondheid van transportondernemingen, uitgevoerd door het audit- en expertisebureau BDO, heeft voor het jaar 2017 reeds een verslechterde liquiditeit en rentabiliteit aangetoond. Eén van de voornaamste oorzaken hiervoor is de consistente stijging van de dieselprijs aan de pomp.

Lees meer...

24/01/2019 - Duitsland: MAUT - Het gewicht van het voertuig dient ingegeven te worden op de OBU

In aanvulling op onze flash Nr. 73 van 20 december 2018 willen wij u informeren dat Toll Collect ons het volgende heeft laten weten: Sinds 1 januari 2019 zijn nieuwe tarieven voor de kilometerheffing op zware voertuigen in voege. Onder andere het gewicht van het voertuig speelt nu een rol in de berekening van het tarief.

Lees meer...

14/01/2019 - VIAPASS GATE: BOETES EN (ONWETTIG) VASTHOUDEN VAN VRACHTWAGENS: Wallonië bijt in het stof!

In november 2018, tijdens de voorbije vergadering van de Waalse stuurgroep ‘Kilometerheffing’, herinnerde UPTR het Kabinet van Waals Minister van Budget en Financiën nogmaals over de gevolgen van de excessen van zijn controlediensten.

Lees meer...

20/12/2018 - Duitsland: Officiële bekendmaking van de MAUT tarieven 2019

In navolging van onze Flash Nr. 72 van 17/12/2018 kunnen wij u mededelen dat Toll-collect ondertussen, officieel, de tarieven bekend heeft gemaakt die zullen gelden vanaf 1 januari 2019.

Lees meer...

04/12/2018 - Mobility Package: Europa bereikt een (slecht) akkoord voor de Belgische transporteurs!

Dinsdag, vroeg in de ochtend, heeft het Kabinet van federaal minister voor Mobiliteit, de inhoud van het uiteindelijke politieke akkoord, dat laat gisterenavond overeengekomen is door de Europese Ministerraad inzake de ‘Mobility Package’, kenbaar gemaakt aan UPTR.

Lees meer...

20/11/2018 - NOG GEEN LID VAN DE MEEST DYNAMISCHE TRANSPORTFEDERATIE? WORD LID VAN UPTR EN ONDERSTEUN HAAR LOBBYWERK!

Meer dan ooit hebben Transport- en Logistieke ondernemingen nood aan een dynamische en flexibele transportfederatie.

Lees meer...

13/11/2018 - Landbouwvoertuigen & oneerlijke concurrentie: Tijd voor meer controles!

Op woensdag 7 november vond er in Brussel een actie plaats van Brussel Mobiliteit Viapass en de politie om, onder andere, landbouwvoertuigen te controleren op de vereiste transportvergunningen en kilometerheffing.

Lees meer...

07/11/2018 - Sluiting van de parkings: Bevoegde ministers worden ter verantwoording geroepen!

Op initiatief van UPTR heeft het Paritair Comité ‘transport en logistiek’ op heden een schrijven gericht aan zowel Minister Kris Peeters als aan Minister Francois Bellot.

Lees meer...

05/11/2018 - Informatiesessie BREXIT: 15 november 2018 te Zeebrugge

In maart 2019 is het zover: de BREXIT… “Een harde? Een zachte? Welke specifieke afspraken zijn er voor mijn sector gemaakt?”

Lees meer...

25/10/2018 - Actieplan ‘Sociale fraudebestrijding’ 2019: UPTR blijft hameren op de vermindering van de werkgeversbijdragen!

De Hoge Raad voor Zelfstandigen en de KMO’s werd beheerst door een adviesvraag van Staatssecretaris De Backer inzake zijn actieplan ‘Sociale fraudebestrijding’ 2019.

Lees meer...

UPTR
LIEGE - LUIK

Z.I. des Hauts-Sarts
Rue de l'Abbaye 138
4040 Herstal
Tel. : +32 (0)4 361 40 90
Fax : +32 (0)4 367 73 51
E-mail : info@uptr.be 

UPTR
BRUXELLES - BRUSSEL


Avenue du port 104-106

1000 Bruxelles

Tel. +32 (0) 2 420 54 56  

Fax: +32 (0) 2 420 67 79
E-mail : info@uptr.be 

PAYCOVER


Secrétariat social spécialisé 

Gespecialiseerd sociaal Secretariaat

Engelse Wandeling 2 Bus K07G
8500 KORTRIJK

Tel: + 32 (0)56 60 17 38
Fax: + 32 (0)56 61 36 03
E-mail: info@paycover.be