07-09-2016 - VIAPASS GATE - Kilometerheffing & Boetes - De (ongelofelijke!) cijfers van het Brusselshoofdstedelijk Gewest

In een recent antwoord op een parlementaire vraag gesteld door regionaal afgevaardigde Marc Loewenstein (Défi), heeft de Brusselse Minister van Financiën en Budget, de heer Guy Vanhengel, het volgende gecommuniceerd over de cijfers van eind juli: 

Lees meer...

18-08-2016 - VIAPASS GATE - “Gratis” Call center Satellic toch niet altijd gratis: Positief antwoord van Orange (ex-Mobistar) aan UPTR!

Op 28 april 2016 heeft UPTR al blootgelegd dat de aangekondigde "kosteloze" dienstverlening voor een reeks Belgische ondernemingen door het Call center van Satellic (de fameuze 'dubbel nul': 00800 / 72.83.55.42) verre van kosteloos was!

Lees meer...

14-07-2016 - VIAPASS GATE - Kilometerheffing: Onterechte boetes: Het Vlaams Gewest erkent dat er een probleem is…

In een korte en bondige boodschap erkent het afdelingshoofd klantenmanagement van de controledienst van de ‘kilometerheffing’ van het Vlaamse Gewest ten aanzien van de transportfederaties na de afspraken gemaakt op de vergadering van 07/07/2016, die plaatsvond op het kabinet Tommelein, (zie onze flash nr. 41 van 08/07/2016), dat de boetes die door Vlaanderen werden verstuurd en die het gevolg zijn van een foute status DSRC (*) gereconstrueerd (geannuleerd) gaan worden en vervolgens administratief teruggedraaid zullen worden en dit vanaf volgende week.

Lees meer...

08-07-2016 - VIAPASS GATE: Kilometerheffing: Geen enkele serieuze verbetering te verwachten van Satellic voor het einde van het jaar…

Afgelopen dagen heeft UPTR deelgenomen aan drie vergaderingen om de systeemstoringen en de problemen met de OBU’s van Satellic en anderzijds de andere problemen van onterechte boetes te behandelen...

De vergaderingen op 1 en 5 juli waren georganiseerd door Viapass. De vergadering van 7 juli vond plaats op het kabinet van de (nieuwe) Vlaamse minister van Begroting en Financiën, Bart Tommelein.

Lees meer...

28-06-2016 Kilometerheffing - VIAPASS GATE: Stand van zaken na drie maanden van ellende

Over enkele dagen zal het drie maand geleden zijn sinds de kilometerheffing in werking is getreden…
Sinds 1 april zijn de transporteurs niet gespaard gebleven van zowel het niet (naar behoren)–functioneren van de OBU’s van Satellic, onrechtmatig opgelegde boetes, en zelfs nog erger, van de politieke ontkenning van de problemen veroorzaakt bij de transporteurs door de te haastige invoering van de kilometerheffing.

Lees meer...

21-06-2016 | FRANKRIJK: "Loi Macron", Inwerkingtreding vanaf 01/07/2016, Frans (minimum) loon

Op 5 augustus van vorig jaar werd door het Grondwettelijk Hof van Frankrijk de wet ‘Macron’ gevalideerd. Deze wet hervormt het principe van de detachering van loontrekkende buitenlandse chauffeurs en zal vanaf 1 juli 2016 van kracht worden op het Frans grondgebied. 

Lees meer...

17-06-2016 | De Europese Commissie start inbreukprocedure tegen Frankrijk over de toepassing van de "Loi Macron" in de transportsector

De Europese Commissie heeft besloten om een inbreuk procedure op te starten tegen Frankrijk over de toepassing van de ‘Loi Macron’. (Zie onze flash nr.34 datum 15/06/2016 over de nieuwe’ Loi Macron’).

Volgens de Franse regering is de bedoeling van deze wetgeving de strijd opvoeren tegen de deloyale concurrentie en ervoor zorgen dat het minimumloon (SMIC) zoals van toepassing in Frankrijk wordt gerespecteerd. De loi Macron is van toepassing op al de sectoren waarin detachering mogelijk is (o.a. de transportsector).

Lees meer...

07-06-2016 | Kilometerheffing - VIAPASS GATE: Satellic legt uit!

Na de eerste 3 bijeenkomsten georganiseerd op initiatief van de Waalse minister van Openbare Werken om de "technische en administratieve problemen" te analyseren en proberen op te lossen, heeft de directie van Satellic uitleg gegeven over de tekortkomingen en mislukkingen die haar (nogmaals!) werden verweten door UPTR.

Lees meer...

27-05-2016 | Kilometerheffing: VIAPASS GATE: Kilometerheffing & boetes: Het kabinet Vanhengel antwoordt aan UPTR

Als gevolg van de interpellatie van UPTR over de ‘losgeslagen’ portiek RO km 53.91 te Anderlecht (zie onze flash nr. 29 van 13/05/2016), heeft het kabinet van de Brusselse Minister van Budget en begroting UPTR een zeer genuanceerd antwoord gegeven (de lezer kan zelfs contradicties hierin lezen…).

Lees meer...

13-05-2016 | VIAPASS GATE: KILOMETERHEFFING: Quid in geval van een boete? Vervolg (En nog niet het einde …)

Als gevolg van de talloze klachten van de Belgische transporteurs, geschandaliseerd over de werking van hun Satellic OBU’s en vooral ook over de boetes van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steeds wanneer hun vrachtwagen onder de beruchte portiek, gelegen te Anderlecht, ’’RO km 53.91’ passeerde, heeft UPTR de Brusselse Minister van Begroting en Budget geïnterpelleerd, om hem te vragen om deze controleportiek te ontkoppelen.

Lees meer...

12-05-2016 | Kilometerheffing : (laattijdige) Opening markt voor de concurrentie : De badges Viaxxès SAT zijn beschikbaar bij UPTR

Zoals u al heeft kunnen lezen in onze flash nr. 27 van 11/05/2016, om te vermijden dat een maatregel wordt ingediend voor de opschorting van de facturatie van de kilometerheffing of de aanstelling van een onafhankelijke juridisch expert, heeft de Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel niet nagelaten om het argument te gebruiken dat er nu een concurrent bestaat die een alternatieve oplossing aanbied voor hen die ontevreden zijn over de diensten van Satellic.

Lees meer...

UPTR
LIEGE - LUIK

Z.I. des Hauts-Sarts
Rue de l'Abbaye 138
4040 Herstal
Tel. : +32 (0)4 361 40 90
Fax : +32 (0)4 367 73 51
E-mail : info@uptr.be 

UPTR
BRUXELLES - BRUSSEL


Avenue du port 104-106

1000 Bruxelles

Tel. +32 (0) 2 420 54 56  

Fax: +32 (0) 2 420 67 79
E-mail : info@uptr.be 

PAYCOVER


Secrétariat social spécialisé 

Gespecialiseerd sociaal Secretariaat

Engelse Wandeling 2 Bus K07G
8500 KORTRIJK

Tel: + 32 (0)56 60 17 38
Fax: + 32 (0)56 61 36 03
E-mail: info@paycover.be