11-05-2016 | VIAPASS GATE:De rechter in kortgeding oordeelt dat hij onbevoegd is voor de opschorting van de kilometerheffing

Als gevolg van de beslissing van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik op maandag 18 april 2016, waarin de juridische actie werd aangespannen door UPTR (in naam en voor rekening van haar leden) en die onontvankelijk werd bevonden, hebben 51 transporteurs een nieuwe collectieve actie ingediend bij de Nederlandstalige afdeling van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.

Lees meer...

03-05-2016 | Kilometerheffing - geldboetes!

Een toenemend aantal transporteurs contacteerde ons de afgelopen dagen omdat bij hen de eerste geldboetes in de bus vallen van telkenmale 1000 euro! De vermeende ‘overtredingen’ hebben steeds plaats gevonden op de ring van Brussel.

Lees meer...

29-04-2016 | Kilometerheffing - Enquête UPTR: Systeem Viapass/Satellic

Om een objectieve studie te kunnen uitvoeren aangaande de problemen die zich voordoen bij de transporteurs met het systeem van Satellic en haar OBU’s, vraagt UPTR u 5 minuten van uw tijd om volgende enquête in te vullen:

Lees meer...

28-04-2016 | Kilometerheffing: Callcenter Satellic, Controleer (ook …) uw telefoonfacturen!

Nog bovenop het moeilijk bereikbaar zijn, is gebleken dat het callcentrum van Satellic uiteindelijk niet zo ‘gratis’ blijkt te zijn. Onze collega’s van de Spaanse federatie FENADISMER hebben onze Federale Minister van Buitenlandse Zaken, de heer Didier Reynders, aangeschreven om de astronomische kosten van het callcentrum van Satellic aan te kaarten.

Lees meer...

25-04-2016 | Kilometerheffing - UPTR stelt Satellic opnieuw in gebreke!

Als gevolg van het versturen door Satellic, in naam en voor rekening van de drie Gewesten, van een aantal ‘afrekeningen’ (in Vlaanderen en Brussel) en aantal facturen (SOFICO in Wallonië), heeft UPTR Satellic opnieuw in gebreke gesteld omwille van het niet respecteren van hun ‘algemene voorwaarden’ ten aanzien van hun ‘klanten’.

Lees meer...

22-04-2016 | Kilometerheffing - Satellic stuurt 1000 test facturen

UPTR heeft officieel bevestigd gekregen dat in naam en voor rekening van de 3 Gewesten, Vlaanderen, Brussel en (SOFICO) Wallonië , dat Satellic de boekhoudkundige documenten heeft verstuurd naar 1000 ‘test’ klanten.

Lees meer...

20-04-2016 | Kilometerheffing: Problemen met Satellic,UPTR eist transparantie!

In navolging van haar engagement ten aanzien van de Belgische transporteurs, heeft UPTR vorige vrijdag een kortgeding ingespannen tegen Satellic en Viapass om, enerzijds, de onrechtvaardigheid van het Belgische kilometerheffingssysteem en, anderzijds, de ontelbare problemen met de ‘historische’ operator Satellic uit de doeken te doen.

Lees meer...

08-04-2016 | Kilometerheffing: UPTR stelt Satellic in gebreke

Naar aanleiding van de verklaringen van de Waalse minister van Openbare Werken, gisteren middag uitgezonden op de RTBF, heeft UPTR besloten om Satellic - onmiddellijk- in gebreke te stellen omtrent alle storingen/gebrekkige werkingen van hun OBU’s, allen gemeld sinds 1 april en dit dus voordat de eerste facturen (SOFICO voor Wallonië) of afrekeningen (Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest) worden verstuurd...

Lees meer...

04-04-2016 | Kilometerheffing: Chaos op de Belgische wegen!

Vorige dinsdag (zie onze flash nr.15 van 29/03/2016), had UPTR duidelijk verwittigd dat als de regionale autoriteiten geen uitstel van de inwerkingtreding van de kilometerheffing zouden voorzien, dit een operationele chaos zou veroorzaken op de Belgische wegen…

Het is met objectieve en gedetailleerde argumenten dat UPTR heeft verklaard dat de inwerkingtreding van de kilometerheffing prematuur was…

UPTR moet vandaag vaststellen dat ze geen ongelijk heeft gekregen…

Lees meer...

31-03-2016 | Kilometerheffing : Quid bij technische panne?

Om op de vele (en legitieme) klachten van de transporteurs te antwoorden wanneer het risico bestaat om een boete te ontvangen ( 1000 € per begane inbreuk) in het geval van defect van Satellic OBU, kan UPTR volgende elementen meedelen

Lees meer...

30-03-2016 | Kilometerheffing: Kilometerheffing zal NIET worden uitgesteld

Vandaag op 30/03/2016, wenst UPTR u te informeren dat tot haar grote spijt, dat de raad van bestuur van Viapass op een persconferentie heeft laten weten dat de Belgische kilometerheffing NIET zal worden uitgesteld. Wordt vervolgd…

Lees meer...

UPTR
LIEGE - LUIK

Z.I. des Hauts-Sarts
Rue de l'Abbaye 138
4040 Herstal
Tel. : +32 (0)4 361 40 90
Fax : +32 (0)4 367 73 51
E-mail : info@uptr.be 

UPTR
BRUXELLES - BRUSSEL


Avenue du port 104-106

1000 Bruxelles

Tel. +32 (0) 2 420 54 56  

Fax: +32 (0) 2 420 67 79
E-mail : info@uptr.be 

PAYCOVER


Secrétariat social spécialisé 

Gespecialiseerd sociaal Secretariaat

Engelse Wandeling 2 Bus K07G
8500 KORTRIJK

Tel: + 32 (0)56 60 17 38
Fax: + 32 (0)56 61 36 03
E-mail: info@paycover.be