De “ACCIJNZEN” geheven op diesel zijn samengesteld uit drie elementen :

  • De accijns
  • De bijzondere accijns
  • De bijdrage op de energie

Altijd berekend per duizend liter, hebben deze drie componenten elk hun eigen karakteristieken en verschillende percentages:

In totaal, exclusief BTW, bedraagt het minimum bedrag aan geheven accijns op diesel dus momenteel 330,00 €/1000 liter.

Volgens het systeem van de cliquet: wordt bij elke daling van de petroleumprijzen, het bedrag van debijzondere accijns herzien naar boven toe.

BEROEPSDIESEL

De vervoerders (en alle gebruikers van voertuigen waarvan de MTM boven de7,5Ton ligt) kunnen de teveel betaalde accijns boven de grens van 330,00 €/1000 liter terugvorderen.

Om het exacte bedrag te berekenen dat u kunt terugvorderen, klikt u oponderstaande link “terugvorderbare bedragen”.

De terugvorderbare bedragen variëren aanzienlijk in functie van hetcliquetsysteem.

UPTR
LIEGE - LUIK

Z.I. des Hauts-Sarts
Rue de l'Abbaye 138
4040 Herstal
Tel. : +32 (0)4 361 40 90
Fax : +32 (0)4 367 73 51
E-mail : info@uptr.be 

UPTR
BRUXELLES - BRUSSEL


Avenue du port 104-106

1000 Bruxelles

Tel. +32 (0) 2 420 54 56  

Fax: +32 (0) 2 420 67 79
E-mail : info@uptr.be 

PAYCOVER


Secrétariat social spécialisé 

Gespecialiseerd sociaal Secretariaat

Engelse Wandeling 2 Bus K07G
8500 KORTRIJK

Tel: + 32 (0)56 60 17 38
Fax: + 32 (0)56 61 36 03
E-mail: info@paycover.be