Ladingzekering

Veiligheid en Ladingzekering van goederen

Een gedeelde verantwoordelijkheid voor een grotere veiligheid op de weg

Tussen de fabriek en de eindgebruiker van een product, is transport een element waar men niet omheen kan.

De band die producenten en verbruikers bindt, houdt in dat een vrachtwagen de goederen zal vervoeren van de ene naar de andere plaats.

Voor deze goederentransfer tussen verkoper en koper dient een vrachtwagen de openbare weg te gebruiken en dit onder de best mogelijke veiligheidsvoorwaarden voor de vrachtwagenchauffeurs, maar ook voor alle andere weggebruikers.

Het beveiligen van de lading en de ladingzekering van de getransporteerde goederen, is een gedeelde verantwoordelijkheid van de verschillende acteurs van de logistieke ketting.

Het Verkeersreglement werd onlangs aangepast in die zin. Na het artikel 37 § 2 van de wet van 1999 over het wegtransport (dat eigenlijk al het principe van “mede verantwoordelijkheid” invoerde, is nu het artikel 45 bis toegevoegd. Vanaf nu wordt niet enkel de “vervoerder” strenger gestraft, maar ook de onvoorzichtige“verpakker” en “verlader”.

De verlader dient de vervoerder vooraf schriftelijk alle informatie te verschaffen die de vervoerder nodig acht om de goederen te stouwen.

Er is ook benadrukt dat indien de primaire verpakking van een goed niet voldoende stevig is voor een veilig transport van de goederen, dan moet de verpakker en/of de verlader de goederen bijkomend omhullen met een verpakking die stevig genoeg is om een goede ladingzekering mogelijk te maken.

De bestuurder van zijn kant moet een visuele controle uitoefenen om zich ervan te vergewissen, enerzijds dat de achterste laaddeuren, inklapbare laadklep, de deuren, de dekzeilen, het reservewiel en andere uitrustingen die te maken hebben met het gebruik van het voertuig zijn vastgezet; anderzijds dat de lading geen hinder vormt voor het veilig besturen van het voertuig; en ten slotte dat het zwaartepunt van de lading zoveel als mogelijk gecentreerd wordt op het voertuig.

Tenslotte is ook bepaald dat de bestuurder zijn voertuig niet mag gebruiken als het ladingzekeringssysteem van de in of op het voertuig vervoerde lading niet conform is.

Een reglementair ladingzekeringssysteem is natuurlijk afhankelijk van het soort goederen dat vervoerd wordt. De verschillende ladingzekeringssystemen die in de “Europese richtlijnen voor beste praktijken over het zekeren van lading voor wegtransport” opgenomen zijn, beantwoorden aan de wettelijke criteria.

Algemeen gesproken moet het ladingzekeringssysteem krachten kunnen weerstaan die worden uitgeoefend wanneer het voertuig volgende versnellingen ondergaat :

• vertraging van 0,8 g in voorwaartse richting;

• vertraging van 0,5 g in achterwaartse richting;

• versnelling van 0,5 g in zijdelingse richting, aan beide zijden.

Teneinde uw contracten in overeenstemming te brengen met de nieuwe bepalingen van het artikel 45 bis van het Verkeersreglement, hebben de drie federaties de « algemene voorwaarden ladingzekering » opgesteld met als doel de verantwoordelijkheid van alle partijen zo duidelijk mogelijk vast te leggen.

Europese richtlijnen voor beste praktijken over het zekeren van lading voor wegtransport:

Algemene Voorwaarden Ladingzekering

UPTR
LIEGE - LUIK

Z.I. des Hauts-Sarts
Rue de l'Abbaye 138
4040 Herstal
Tel. : +32 (0)4 361 40 90
Fax : +32 (0)4 367 73 51
E-mail : info@uptr.be 

UPTR
BRUXELLES - BRUSSEL


Avenue du port 104-106

1000 Bruxelles

Tel. +32 (0) 2 420 54 56  

Fax: +32 (0) 2 420 67 79
E-mail : info@uptr.be 

PAYCOVER


Secrétariat social spécialisé 

Gespecialiseerd sociaal Secretariaat

Engelse Wandeling 2 Bus K07G
8500 KORTRIJK

Tel: + 32 (0)56 60 17 38
Fax: + 32 (0)56 61 36 03
E-mail: info@paycover.be