Sociaal Fonds  Transport en Logistiek

 

“SFTL” is de officiële naam van het Sociaal Fonds voor arbeiders actief in de sector van Transport en Logistiek.

Het is aan dit fonds dat alle werkgevers die onder het PC 140.03 vallen, maandelijks bijdragen betalen (via een inhouding van de RSZ op de bruto loonmassa van hun arbeiders).

In essentie dient de ‘spaarpot’ van het sectoraal sociaal fonds tot betaling van de eindejaarspremie van de 65.000 arbeiders van het PC 140.03.

Maar het SFTL is meer dan enkel de eindejaarspremie. Zij staat ook in voor een resem initiatieven, geleid op een paritaire manier door vertegenwoordigers van de werkgeversfederaties (TLV, Febetra en UPTR) en van de vakbonden (ACV-Transcom en ABVV-BTB). Statutair is bepaald dat de voorzitter een vertegenwoordiger van de werkgeversfederaties is.

Een groot deel van de energie wordt door het team van het Sociaal Fonds gebruikt voor opleidingen.

Het is hierdoor, en dankzij de dynamische acties van het SFTL ten aanzien van ‘risicogroepen’, dat de Transport en Logistieke sector voldoet aan haar verplichtingen inzake opleidingen en voorkomt dat alle werkgevers, gedurende jaren, moeten vrezen voor een verhoging van de sociale bijdragen wegens ‘onvoldoende inspanningen inzake opleidingen’.

Beroepsopleidingsscholen, de VDAB, Forem, Bruxelles-Formations,… Allen genieten van de expertise en middelen die over de jaren heen door het SFTL opgebouwd werden. 130 vrachtwagens die 100% gewijd worden aan de initiële vorming van jongeren en werkzoekenden, dat is niet niets!

Met de komst van de permanente vorming in 2007, is UPTR niet bij de pakken blijven zitten. Zij stond mee aan de wieg van het ‘opleidingsbudget’, ten voordele van de werkgevers van de sector.

UPTR is ook trots om mee de basis gelegd te hebben voor de integrale (!!!) terugbetaling van de kosten die een werkgever moet maken voor het rijbewijs (C + CE) van een kandidaat-chauffeur.

IBO’s en in het bijzonder ‘Jongeren in transport’ zijn concrete resultaten van een werk van lange adem, die op vandaag hun vruchten afwerpen.

In het hiernavolgende links zal u de details terugvinden van de bestaande initiatieven inzake de opleiding van chauffeurs.

Opleidingen bij het SFTL

Contactpersonen

Tussenkomsten van het Sociaal Fonds

Individuele Beroeps Opleiding Beroepschauffeur (IBO Beroepschauffeur)

Voor meer informatie over de tussenkomsten van het SFTL: http://www.sftl.be/nl/werkgever/

UPTR
LIEGE - LUIK

Z.I. des Hauts-Sarts
Rue de l'Abbaye 138
4040 Herstal
Tel. : +32 (0)4 361 40 90
Fax : +32 (0)4 367 73 51
E-mail : info@uptr.be 

UPTR
BRUXELLES - BRUSSEL


Avenue du port 104-106

1000 Bruxelles

Tel. +32 (0) 2 420 54 56  

Fax: +32 (0) 2 420 67 79
E-mail : info@uptr.be 

PAYCOVER


Secrétariat social spécialisé 

Gespecialiseerd sociaal Secretariaat

Engelse Wandeling 2 Bus K07G
8500 KORTRIJK

Tel: + 32 (0)56 60 17 38
Fax: + 32 (0)56 61 36 03
E-mail: info@paycover.be