17/06/2021 - Interoperabele’ OBU B’Moov AXXES: Nu ook beschikbaar voor het Italiaanse wegennet

UPTR is altijd op zoek naar professionele partners die een meerwaarde kunnen zijn voor de Belgische transporteurs en logistieke spelers. 

 

Lees meer...

16/06/2021 - Vervoerders krijgen steeds moeilijker kredieten vast - UPTR trekt aan de alarmbel

Bij de aanvang van de coronacrisis stelde de bankensector zich ten volle bewust te zijn van de moeilijke situatie waarin heel wat bedrijven zich bevonden. Op initiatief van toenmalig minister van Financiën Alexander De Croo nam de bankensector samen met de overheid verschillende maatregelen om ondernemingen zo goed mogelijk te ondersteunen en financieel te begeleiden. 

 

Lees meer...

09/06/2021 - Gepersonaliseerde CMR-vrachtbrieven: Levertijden gedurende de zomervakantie

Rekening houdend met de zomersluiting van onze (Belgische) drukkerij en de afdruktijden, raden wij u aan om uw voorraad vervoersdocumenten na te gaan en, indien nodig, ons zo spoedig mogelijk uw bestellingen door te geven, zeker voor ‘gepersonaliseerde’ CMR-vrachtbrieven.  

 

Lees meer...

09/06/2021 - Frankrijk: Grensoverschrijdend vervoer met 44 ton: UPTR interpelleert de Europese Commissie

Sinds 2013 laat de Franse wetgeving het vervoer van 44 ton op 5 assen toe. Op dit gebied verschilt de Franse regelgeving niet van de Belgische die dit eveneens toestaat.  

 

Lees meer...

19/05/21 - Schadevergoedingsactie tegen het Truck Kartel: Gunstig tussenvonnis voor de transportbedrijven! Laatste kans om zich aan te sluiten bij de Actie

De laatste 5 jaar heeft UPTR de initiatieven van Deminor actief ondersteunt met het oog op de coördinatie van schadevergoedingsacties van Belgische transportbedrijven tegen de truckfabrikanten die illegale onderlinge afspraken maakten (het “Kartel”). 

 

Lees meer...

07.05.2021: SECTOR ZIT OPNIEUW SAMEN MET DP WORLD GOEIE WIL, MAAR NOG GEEN KANT-EN-KLARE OPLOSSINGEN VOOR ALLE PROBLEMEN

In het kader van een verbetertraject van de truck flow, zaten TLV, Febetra en UPTR gisteren opnieuw aan tafel met DP World. De terminal blijft kampen met capaciteitsproblemen en een overvolle yard. 

 

 

Lees meer...

30.04.2021: CMR-vrachtbrieven, prestatiebladen, tachograafschijven … Speciale actie van 01/05/2021 tot 15/05/2021

Ondanks de sanitaire crisis die we doormaken, heeft UPTR besloten haar tweejaarlijkse "CMR"-actie te behouden, zodat u uw CMR-vrachtbrieven en andere kleine benodigdheden aan een voordelige prijs kunt bestellen. 

 

 

Lees meer...

15.04.2021: Online infosessie donderdag 29 april 2021: Loon- en arbeidsvoorwaarden in de transport- en logistieke sector

De reglementering in de transportsector op vlak van loon- en arbeidsvoorwaarden staat niet stil. 

 

 

Lees meer...

04/03/2021: Mobility Package: Cabotage en “cooling off” De Belgische Staat start beroep tot nietigverklaring

Zoals voorgenomen heeft UPTR een beroep tot nietigverklaring gestart bij het Europees Hof van Justitie (zie hiervoor onze flash nr. 75 van 09/07/2020) inzake het disproportionele karakter van de “cooling off” periode die de Mobility Package zal invoeren (zie voor de details hierover onze vakblad Non Stop van september 2020). 

 

 

Lees meer...

12/02/2021: 40 kilometer “tijdelijke” fietsinfrastructuur in het Brussels Gewest: De rechtbank van eerste aanleg verklaart zich onbevoegd om uitspraak te doen over deze omstreden voorzieningen

In oktober verleden jaar besloot UPTR om zich door vrijwillige tussenkomst aan te sluiten bij een vordering tot staking inzake 40 kilometer aan fietspaden die zonder overleg of vergunning werden aangelegd.  

 

 

Lees meer...

01/02/2021: VIAPASS GATE: Boetes en (illegale) inbeslagname van vrachtwagens: Waals Gewest veroordeeld wegens ‘rechtsmisbruik’

Reeds vier jaar geleden heeft UPTR aangekaart dat het Waalse controle- en boetesysteem op losse schroeven staat (zie onze flash nr. 60 van 13/10/2016). Overtuigd van het eigen gelijk, heeft UPTR de handelswijze van het Waalse Gewest blijven bekritiseren.

 

 

Lees meer...

UPTR
LIEGE - LUIK

Z.I. des Hauts-Sarts
Rue de l'Abbaye 138
4040 Herstal
Tel. : +32 (0)4 361 40 90
Fax : +32 (0)4 367 73 51
E-mail : info@uptr.be 

UPTR
BRUXELLES - BRUSSEL


Avenue du port 104-106

1000 Bruxelles

Tel. +32 (0) 2 420 54 56  

Fax: +32 (0) 2 420 67 79
E-mail : info@uptr.be 

PAYCOVER


Secrétariat social spécialisé 

Gespecialiseerd sociaal Secretariaat

Engelse Wandeling 2 Bus K07G
8500 KORTRIJK

Tel: + 32 (0)56 60 17 38
Fax: + 32 (0)56 61 36 03
E-mail: info@paycover.be