08-04-2016 | Kilometerheffing: UPTR stelt Satellic in gebreke

Naar aanleiding van de verklaringen van de Waalse minister van Openbare Werken, gisteren middag uitgezonden op de RTBF, heeft UPTR besloten om Satellic - onmiddellijk- in gebreke te stellen omtrent alle storingen/gebrekkige werkingen van hun OBU’s, allen gemeld sinds 1 april en dit dus voordat de eerste facturen (SOFICO voor Wallonië) of afrekeningen (Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest) worden verstuurd...

Lees meer...

04-04-2016 | Kilometerheffing: Chaos op de Belgische wegen!

Vorige dinsdag (zie onze flash nr.15 van 29/03/2016), had UPTR duidelijk verwittigd dat als de regionale autoriteiten geen uitstel van de inwerkingtreding van de kilometerheffing zouden voorzien, dit een operationele chaos zou veroorzaken op de Belgische wegen…

Het is met objectieve en gedetailleerde argumenten dat UPTR heeft verklaard dat de inwerkingtreding van de kilometerheffing prematuur was…

UPTR moet vandaag vaststellen dat ze geen ongelijk heeft gekregen…

Lees meer...

31-03-2016 | Kilometerheffing : Quid bij technische panne?

Om op de vele (en legitieme) klachten van de transporteurs te antwoorden wanneer het risico bestaat om een boete te ontvangen ( 1000 € per begane inbreuk) in het geval van defect van Satellic OBU, kan UPTR volgende elementen meedelen

Lees meer...

30-03-2016 | Kilometerheffing: Kilometerheffing zal NIET worden uitgesteld

Vandaag op 30/03/2016, wenst UPTR u te informeren dat tot haar grote spijt, dat de raad van bestuur van Viapass op een persconferentie heeft laten weten dat de Belgische kilometerheffing NIET zal worden uitgesteld. Wordt vervolgd…

Lees meer...

29-03-2016 | Kilometerheffing - Complete chaos en loopgravenoorlog in het vooruitzicht

Vandaag 29 maart 2016 zal de raad van bestuur van Viapass beslissen of de kilometerheffing al of niet kan van start gaan op 1 april 2016.

In de afgelopen dagen en weken heeft Uptr getracht om alle politieke actoren ervan te overtuigen hun verantwoordelijkheid op te nemen, in het bijzonder gelet op de vele problemen en vragen die zich nog steeds stellen.

Als de kilometerheffing effectief van start gaat op 1 april 2016 moet het duidelijk zijn dat de Belgische transporteur niet het slachtoffer mogen zijn van het feit dat mbt de buitenlandse vrachtwagens nog nauwelijks inspanningen gebeurden en de Belgische transporteurs dus als enigste zullen onderworpen zijn aan deze kilometerheffing.

Lees meer...

24-03-2016 | Kilometerheffing - Stand van zaken op 24 maart

Naar aanleiding van het engagement om aan al de actoren binnen de Transport- en Logistieke sector op een transparante manier en in alle eerlijkheid te communiceren over de laatste evoluties binnen het dossier van de kilometerheffing (zie ook onze vorige flashes en onze website www.uptr.be/nl/kilometerheffing

Lees meer...

18-03-2016 | Kilometerheffing: Advocaat van UPTR zeer kritische over de wettelijkheid van het inningssysteem!

U heeft misschien deze ochtend in de krant de Tijd het interview kunnen lezen met de advocaat van UPTR omtrent het inningssysteem van de kilometerheffing

Lees meer...

07-03-2016 | Kilometerheffing - Stand van zaken 7 maart 2016

Naar aanleiding van het engagement om al de actoren binnen de Transport- en Logistieke sector op een transparante manier en in alle eerlijkheid te...

Lees meer...

03-03-2016 | Kilometerheffing: Stand van zaken 1 maart 2016

Naar aanleiding van het engagement om al de actoren binnen de Transport- en Logistieke sector op een transparante manier en in alle eerlijkheid te communiceren over de laatste evoluties binnen het dossier van de kilometerheffing (zie ook onze vorige flashes en onze website www.uptr.be/nl/kilometerheffing , wil UPTR u informeren over de volgende officiële elementen:

Lees meer...

22-02-2016 | Kilometerheffing - Stand van zaken op 22 februari 2016

Naar aanleiding van het genomen engagement om al de Belgische actoren binnen de Transport- en Logistieke sector op een transparante manier en in alle eerlijkheid te communiceren over de laatste evoluties binnen het dossier van de kilometerheffing (zie ook onze vorige flashes en onze website www.uptr.be/nl/kilometerheffing , maakt UPTR volgende officiële elementen over

Lees meer...

23-02-2016 | Doorrekening kilometerheffing: Opdrachtgevers staan niet boven de wet…

Om gevolg te geven aan de verschillende klachten (die in de ogen van UPTR gerechtvaardigd zijn…) van de talrijke transporteurs die geconfronteerd worden met moeilijkheden om de kosten van de kilometerheffing door te rekenen aan hun klanten, herinnert UPTR aan enkele fundamentele elementen

Lees meer...

UPTR
LIEGE - LUIK

Z.I. des Hauts-Sarts
Rue de l'Abbaye 138
4040 Herstal
Tel. : +32 (0)4 361 40 90
Fax : +32 (0)4 367 73 51
E-mail : info@uptr.be 

UPTR
BRUXELLES - BRUSSEL


Avenue du port 104-106

1000 Bruxelles

Tel. +32 (0) 2 420 54 56  

Fax: +32 (0) 2 420 67 79
E-mail : info@uptr.be 

PAYCOVER


Secrétariat social spécialisé 

Gespecialiseerd sociaal Secretariaat

Engelse Wandeling 2 Bus K07G
8500 KORTRIJK

Tel: + 32 (0)56 60 17 38
Fax: + 32 (0)56 61 36 03
E-mail: info@paycover.be