29-03-2016 | Kilometerheffing - Complete chaos en loopgravenoorlog in het vooruitzicht

Vandaag 29 maart 2016 zal de raad van bestuur van Viapass beslissen of de kilometerheffing al of niet kan van start gaan op 1 april 2016.

In de afgelopen dagen en weken heeft Uptr getracht om alle politieke actoren ervan te overtuigen hun verantwoordelijkheid op te nemen, in het bijzonder gelet op de vele problemen en vragen die zich nog steeds stellen.

Als de kilometerheffing effectief van start gaat op 1 april 2016 moet het duidelijk zijn dat de Belgische transporteur niet het slachtoffer mogen zijn van het feit dat mbt de buitenlandse vrachtwagens nog nauwelijks inspanningen gebeurden en de Belgische transporteurs dus als enigste zullen onderworpen zijn aan deze kilometerheffing.

Lees meer...

24-03-2016 | Kilometerheffing - Stand van zaken op 24 maart

Naar aanleiding van het engagement om aan al de actoren binnen de Transport- en Logistieke sector op een transparante manier en in alle eerlijkheid te communiceren over de laatste evoluties binnen het dossier van de kilometerheffing (zie ook onze vorige flashes en onze website www.uptr.be/nl/kilometerheffing

Lees meer...

18-03-2016 | Kilometerheffing: Advocaat van UPTR zeer kritische over de wettelijkheid van het inningssysteem!

U heeft misschien deze ochtend in de krant de Tijd het interview kunnen lezen met de advocaat van UPTR omtrent het inningssysteem van de kilometerheffing

Lees meer...

07-03-2016 | Kilometerheffing - Stand van zaken 7 maart 2016

Naar aanleiding van het engagement om al de actoren binnen de Transport- en Logistieke sector op een transparante manier en in alle eerlijkheid te...

Lees meer...

03-03-2016 | Kilometerheffing: Stand van zaken 1 maart 2016

Naar aanleiding van het engagement om al de actoren binnen de Transport- en Logistieke sector op een transparante manier en in alle eerlijkheid te communiceren over de laatste evoluties binnen het dossier van de kilometerheffing (zie ook onze vorige flashes en onze website www.uptr.be/nl/kilometerheffing , wil UPTR u informeren over de volgende officiële elementen:

Lees meer...

22-02-2016 | Kilometerheffing - Stand van zaken op 22 februari 2016

Naar aanleiding van het genomen engagement om al de Belgische actoren binnen de Transport- en Logistieke sector op een transparante manier en in alle eerlijkheid te communiceren over de laatste evoluties binnen het dossier van de kilometerheffing (zie ook onze vorige flashes en onze website www.uptr.be/nl/kilometerheffing , maakt UPTR volgende officiële elementen over

Lees meer...

23-02-2016 | Doorrekening kilometerheffing: Opdrachtgevers staan niet boven de wet…

Om gevolg te geven aan de verschillende klachten (die in de ogen van UPTR gerechtvaardigd zijn…) van de talrijke transporteurs die geconfronteerd worden met moeilijkheden om de kosten van de kilometerheffing door te rekenen aan hun klanten, herinnert UPTR aan enkele fundamentele elementen

Lees meer...

16-02-2016 | Kilometerheffing: Stand van zaken op 16 februari 2016

In het kader van haar engagement, genomen ten opzichte van alle Belgische actoren van de sector Transport & Logistiek, om in alle eerlijkheid en transparantie te communiceren over de laatste evoluties in het dossier van de kilometerheffing (zie onze laatste Flash nr. 04 van 04/02/2015), houdt UPTR eraan u te informeren over de volgende officiële elementen

Lees meer...

04-02-2016 | Kilometerheffing - Stand van zaken op 4 februari 2016

Naar aanleiding van het engagement om al de actoren binnen de Transport- en logistieke sector op een transparante manier en in alle eerlijkheid te communiceren over de laatste evoluties binnen het dossier van de kilometerheffing (zie ook flash nr. 85 en onze berichtgevingen van 13 en 15 januari 2016), maakt UPTR volgende officiële elementen over

Lees meer...

28-01-2016 | UPTR ontmoet Federale minister van Middenstand, zelfstandigen en KMO’s

Na een eerste contact op 21 januari 2015, vlak na zijn infunctietreding, tijdens dewelke UPTR haar eisenbundel had voorgelegd, heeft de Minister van de Middenstand, van de zelfstandigen en de KMO’s, UPTR deze maandag 25 januari opnieuw ontmoet

Lees meer...

15-01-2016 | Belgische kilometerheffing: OBU’s hebben moeite met het vinden van afnemers: Laatste elementen…

Naar aanleiding van ons persbericht van deze woensdag 13/01/2016 i.v.m. de lage afname van de OBU’s van Satellic door de transporteurs en gelet op de reactie van VIAPASS, vindt UPTR het nodig om nog bijkomende elementen te preciseren.

Het ondertussen officieel gepubliceerd verslag van het antwoord van Minister Prévot, van eergisteren op het Waals Parlement, laat ons toe om bepaalde cruciale gegevens beter te verfijnen...

Lees meer...

UPTR
LIEGE - LUIK

Z.I. des Hauts-Sarts
Rue de l'Abbaye 138
4040 Herstal
Tel. : +32 (0)4 361 40 90
Fax : +32 (0)4 367 73 51
E-mail : info@uptr.be 

UPTR
BRUXELLES - BRUSSEL


Avenue du port 104-106

1000 Bruxelles

Tel. +32 (0) 2 420 54 56  

Fax: +32 (0) 2 420 67 79
E-mail : info@uptr.be 

PAYCOVER


Secrétariat social spécialisé 

Gespecialiseerd sociaal Secretariaat

Engelse Wandeling 2 Bus K07G
8500 KORTRIJK

Tel: + 32 (0)56 60 17 38
Fax: + 32 (0)56 61 36 03
E-mail: info@paycover.be