10/10/2019 - Verhoging van de kilometerheffing in Vlaanderen: UPTR wil hierover aan tafel zitten

Met grote verbazing heeft UPTR moeten vaststellen dat, in het kader van de Vlaamse begroting, beslist is om de kilometerheffing te verhogen met 2 cent/kilometer.

Lees meer...

07/10/2019 - UITNODIGING Info sessie: SOCIALE VERKIEZINGEN: Ook in uw onderneming?

Heeft uw bedrijf 50 of meer werknemers? Dan komen er voor u sociale verkiezingen aan die plaats zullen vinden tussen 11 en 24 mei 2020. De procedure start in december 2019, dus het is nu het ideale moment om alles grondig voor te bereiden.

Lees meer...

03/09/2019 - Uitnodiging Info Avond Transport UPTR-PAYCOVER

De afgelopen maanden kwam onze sector regelmatig in de actualiteit door één of ander ernstig arbeidsongeval van een chauffeur, niet zozeer bij het besturen van het voertuig, maar vaak bij één of andere laad- en /of losoperatie.

Lees meer...

22/08/2019 - Luchtpollutie en milieunormen: De objectieve cijfers staan aan de zijde van de transportsector!

Reeds lange tijd pleit UPTR ervoor om de gegevens van de kilometerheffing te gebruiken om een objectief debat te kunnen voeren over milieu en mobiliteit.

Lees meer...

20/08/2019 - CMR documenten: Opening van een nieuw UPTR-depot!

UPTR, in samenwerking met de firma REMCO, specialist in de verkoop van onderdelen voor Trucks & Trailers, is verheugd u de opening van een nieuw CMR-depot te mogen aankondigen. 

Lees meer...

08/08/2019 - Uw omzet nog meer bedreigd ? Reageer snel !

De Europese politiek zit in de laatste rechte lijn naar nieuwe regels voor goederenvervoer. Jouw beroepsorganisatie verdedigt hierbij consequent de belangen van de Belgische vervoerder.

Lees meer...

03/07/2019 - Uitnodiging Salon SOLUTRANS

Internationaal salon voor oplossingen inzake het weg- en stadsvervoer.

Lees meer...

21/06/2019 - PC 140.03: Arbeiders van de sector transport en logistiek / Sociale onderhandelingen 2019 - 2020

Gisteren, donderdag 20 juni 2019, zaten de vertegenwoordigers van de werknemers (ABVV-btb en ACV-transcom) en de werkgevers (UPTR, TLV en Febetra) van het PC 140.03 samen rond de tafel in het Paritaire Comité om de sociale onderhandelingen voor de jaren 2019 en 2020 verder te zetten. Zij vertegenwoordigen 68.946 arbeiders en hun 5.310 werkgevers van de sector transport en logistiek.

Lees meer...

24/05/2019 - ‘Interoperabele’ tolbadges: Op weg naar Duitsland en Italië met de badge ‘Viaxxès SAT’

De filosofie van UPTR heeft altijd ingehouden dat zij partners dient te zoeken die een meerwaarde kunnen bieden aan de Belgische transporteurs en logistieke spelers.

Lees meer...

10/05/2019 - 50 ton - 6 assen: UPTR roept Ben Weyts op om nog deze legislatuur werk te maken van dit dossier

In het kader van de ‘flankerende’ maatregelen, genomen naar aanleiding van de invoering van de kilometerheffing, heeft het Waalse Gewest verleden jaar besloten om een wijziging aan te brengen aan het Technisch Reglement zodat het toegelaten is voor voertuigcombinaties met 6 assen om, op het Waalse grondgebied, met maximaal 50 ton rond te rijden.

Lees meer...

03/05/2019 - De professionele diesel: Verhoging van de accijnzen in Luxemburg!

De Regering van het Groothertogdom Luxemburg heeft besloten om de accijnzen op diesel en benzine te verhogen vanaf 1 mei 2019.

Lees meer...

UPTR
LIEGE - LUIK

Z.I. des Hauts-Sarts
Rue de l'Abbaye 138
4040 Herstal
Tel. : +32 (0)4 361 40 90
Fax : +32 (0)4 367 73 51
E-mail : info@uptr.be 

UPTR
BRUXELLES - BRUSSEL


Avenue du port 104-106

1000 Bruxelles

Tel. +32 (0) 2 420 54 56  

Fax: +32 (0) 2 420 67 79
E-mail : info@uptr.be 

PAYCOVER


Secrétariat social spécialisé 

Gespecialiseerd sociaal Secretariaat

Engelse Wandeling 2 Bus K07G
8500 KORTRIJK

Tel: + 32 (0)56 60 17 38
Fax: + 32 (0)56 61 36 03
E-mail: info@paycover.be