28/12/2017 - VIAPASSGATE: Verandering boetes kilometerheffing vanaf 01/01/2018

VIAPASSGATE: Verandering boetes kilometerheffing vanaf 01/01/2018.

Lees meer...

27/12/2017 - De Baskische kilometerheffing (Spanje): Staking in het vooruitzicht…

De Spaanse beroepsfederatie FENADISMER heeft aan UPTR laten weten dat de doorgang van vrachtwagens aan de Baskische grens (de Atlantische kust tussen Frankrijk en Spanje) bemoeilijkt kan worden tussen dinsdag 2 januari vanaf 00u00 tot en met vrijdag 5 januari naar aanleiding van stakingsacties.

Lees meer...

21/12/2017 - De normale wekelijkse rust: Slapen in de cabine van het voertuig behoort tot het verleden!

Met het Koninklijk Besluit van 19 april 2014, gepubliceerd op 11 juli 2014 in het Belgisch Staatsblad, werd in België de onmiddellijke inning van een consignatie – geldboete voorzien ten bedrage van 1.800 euro voor chauffeurs die hun normale wekelijkse rust in de vrachtwagen nemen.

Lees meer...

07/12/2017 - De vernieuwde Algemene Transportvoorwaarden: Licht in de (juridische) duisternis!

De wereld van het transport is altijd in beweging en vereist dan ook oplossingen voor steeds veranderende problemen. Sommige problemen zijn echter van alle tijden en vereisen dan ook één geconsolideerde oplossing.

Lees meer...

30/11/2017 - Detachering rijdend personnel: UPTR op het Europese parlement!

Gisterenavond was UPTR aanwezig in het Europees Parlement voor een discussie en seminarie omtrent de detachering van chauffeurs met de Alde-fractie, zijnde de alliantie van Liberalen en Democraten waarvan Dhr Guy Verhofstadt voorzitter is.

Lees meer...

24/11/2017 - VIAPASSGATE: UITBREIDING van de kilometerheffing vanaf 1 januari 2018 tot (enkel) voertuigen van de categorie N1 - BC

Op 23 november heeft de interregionale entiteit naar publiek recht ‘Viapass’ volgende informatie officieel kenbaar gemaakt op haar website.

Lees meer...

16/11/2017 - VIAPASSGATE: VERHOGING van de kilometerheffing in WALLONIE vanaf 1 januari 2018

Viapass heeft officieel de beslissing van de Raad van Bestuur van SOFICO om de tarieven van de kilomterheffing op het Waalse grondgebied te verhogen vanaf 1 januari 2018, kenbaar gemaakt.

Lees meer...

26/10/2017 - Soepelere voorwaarden voor de terugbetaling van de verkeersbelasting bij gecombineerd Vervoer

Vandaag heeft Vlaams Minister Tommelein het volgende gemeld aan UPTR: De Vlaamse regering heeft de voorwaarden versoepeld om als transportbedrijf in aanmerking te komen voor een terugbetaling van de verkeersbelasting (te onderscheiden van de kilometerheffing!).

Lees meer...

16/10/2017 - Kartelvorming door vrachtwagenfabrikanten, Actie DEMINOR/UPTR: De laatste ontwikkelingen

Op 27 september 2017 heeft de Europese Commissie bekend gemaakt dat zij een boete van €880 miljoen had opgelegd aan Scania in verband met haar deelname aan het Trucks Kartel

Lees meer...

13/10/2017 - Detachering en minimumloon: UPTR stelt het bestaan vast van een uitzondering op Benelux-niveau

Sinds eind 2014 en met de invoering van de MiLoG-reglementering door Duitsland, zijn Belgische transportondernemers geconfronteerd met steeds administratieve verplichtingen in verschillende Europese landen…;

Lees meer...

07/09/2017 - PC 226: Bedienden van de Transport & Logistieke sector: Loonvoorwaarden van toepassing vanaf 01.09.2017

Met ingang van 1 september 2017 worden de lonen verhoogd ten gevolge van de koopkrachtverhoging (1,1%) zoals voorzien in het sectoraal akkoord 2017-2018.

Lees meer...

UPTR
LIEGE - LUIK

Z.I. des Hauts-Sarts
Rue de l'Abbaye 138
4040 Herstal
Tel. : +32 (0)4 361 40 90
Fax : +32 (0)4 367 73 51
E-mail : info@uptr.be 

UPTR
BRUXELLES - BRUSSEL


Avenue du port 104-106

1000 Bruxelles

Tel. +32 (0) 2 420 54 56  

Fax: +32 (0) 2 420 67 79
E-mail : info@uptr.be 

PAYCOVER


Secrétariat social spécialisé 

Gespecialiseerd sociaal Secretariaat

Engelse Wandeling 2 Bus K07G
8500 KORTRIJK

Tel: + 32 (0)56 60 17 38
Fax: + 32 (0)56 61 36 03
E-mail: info@paycover.be