18/05/2017 - Recordboete van 2,9 miljard euro voor kartelvorming tussen de vrachtwagenconstructeurs UPTR voegt zich bij de collectieve actie van DEMINOR

Ter herinnering: in juli 2016 heeft de Europese Commissie, via een persbericht van 2 pagina’s, aangekondigd dat zij een recordboete van 2,9 miljard € heeft opgelegd aan de vrachtwagenconstructeurs wegens illegale kartelvorming voor een periode tussen 1997 tot 2011.

Lees meer...

11/05/2017 - Kilometerheffing: eindverslag enquête ITLB + Verlengde betaaltermijnen (met LOGPAY kaart)

Gedurende de laatste 5 trimesters, heeft het ITLB haar conjunctuurenquête aangevuld met een vragenlijst over de kilometerheffing.

Lees meer...

16/03/2017 - « Flankerende maatregelen » Kmheffing: Vlaamse subsidiesysteem voor extra investeringen in verkeersveiligheid

Ter herinnering (zie onze flashes nr.11 van 06/02 en nr. 14 van 14/02) na (maanden…) overleg met de drie erkende transportfederaties, heeft Minister Weyts, de lijst van de investeringen die in aanmerking komen voor het krijgen van een subsidie kenbaar gemaakt en dit vanaf 01.01.2017. 

Lees meer...

08/03/2017 - VIAPASS GATE - Teruggave van de OBU: UPTR verontwaardigd over het commercieel beleid van Satellic!

UPTR heeft, net zoals de transporteurs die klant zijn bij Satellic, kennisgenomen van de (eenzijdig opgelegde) wijzigingen van de algemene voorwaarden van Satellic en de nieuwe inleverprocedure van de OBU’s. 

Lees meer...

06/02/2017 - Nachtelijke sluiting parkings Drongen en Mannekensvere ongelukkige beslissing - Febetra, TLV en UPTR vrezen impact op de verkeersveiligheid mocht resterende capaciteit niet volstaan

Naar aanleiding van de problematiek van inklimming van transmigranten in vrachtwagens, heeft minister Ben Weyts besloten om de autosnelwegparkings in Drongen en Mannekensvere ’s nachts te sluiten voor vrachtwagens vanaf maandag 6 februari.

 

Lees meer...

24/01/2017 - VIAPASS GATE: « gps-stoorzenders »: UPTR vraagt een opschorting van de kilometerheffing

Naar aanleiding van de onthullingen van gisteren (*) dat een eenvoudige "gps-stoorzender" (gekocht op het internet voor enkele euro’s), het heeft mogelijk gemaakt dat een aantal (Europese) transporteurs de betaling van de kilometerheffing voor maanden hebben kunnen ontlopen, kan UPTR enkel de volgende (verrassende) conclusie trekken:

Lees meer...

20/01/2017 - VIAPASS GATE - « “verdachte” gedragingen van de OBU» De Waalse belastingdienst erkent het falen van het Satellic systeem!

UPTR heeft via verschillende transporteurs vernomen dat de Directie (afdeling administratieve betwistingen van de Waalse belastingdienst (DG07)) de annulering van de opgelegde boetes heeft voorgesteld, dewelke de transporteurs hadden ontvangen na de vaststelling van (vermoedelijke) inbreuken door het controlesysteem van Satellic.

Lees meer...

05/01/2017 - VIAPASS GATE - Kilometerheffing: Vlootfacturatie voorbehouden voor ‘post-paid’ klanten. Federale Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s start een onderzoek!

Zoals gevraagd op 5 december 2016 door UPTR, als gevolge van de laatste communicatie van Satellic aangaande de vlootfacturatie, heeft de Federale Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s aan haar administratie gevraagd om de praktijken te onderzoeken dewelke de transporteurs als discriminerend beschouwen.

Lees meer...

05/12/2016 - VIAPASS GATE - Kilometerheffing - Facturatie per vloot Enkel voor de ‘trouwe’ klanten van Satellic…

Vele transporteurs hebben hun totale onbegrip kenbaar gemaakt aan UPTR aangaande de politiek van discriminatie, geheel anti-commercieel, zoals toegepast door Satellic tegen de hele transportwereld.

Lees meer...

01/12/2016 - Nieuw Waals ‘aslastendecreet’ Meer boetes. Minder rechtvaardigheid!

Op 23 november 2016 heeft het Waals Parlement de wijziging van het decreet betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein aangenomen zoals verdedigd door Waals minister van Openbare Werken, Maxime Prévot (CDH).

Lees meer...

21/10/2016 - UPTR ontmoet Staatssecretaris voor bestrijding van de sociale fraude.

Deze woensdag 19 oktober heeft UPTR de heer Philippe De Backer, Staatssecretaris voor de bestrijding van de sociale fraude ontmoet. Deze ontmoeting met UPTR kadert in de voortzetting van het ”Plan voor een eerlijke concurrentie in de transportsector”, zoals ondertekend op 3 februari 2016.

Lees meer...

UPTR
LIEGE - LUIK

Z.I. des Hauts-Sarts
Rue de l'Abbaye 138
4040 Herstal
Tel. : +32 (0)4 361 40 90
Fax : +32 (0)4 367 73 51
E-mail : info@uptr.be 

UPTR
BRUXELLES - BRUSSEL


Avenue du port 104-106

1000 Bruxelles

Tel. +32 (0) 2 420 54 56  

Fax: +32 (0) 2 420 67 79
E-mail : info@uptr.be 

PAYCOVER


Secrétariat social spécialisé 

Gespecialiseerd sociaal Secretariaat

Engelse Wandeling 2 Bus K07G
8500 KORTRIJK

Tel: + 32 (0)56 60 17 38
Fax: + 32 (0)56 61 36 03
E-mail: info@paycover.be