07-06-2016 | Kilometerheffing - VIAPASS GATE: Satellic legt uit!

Na de eerste 3 bijeenkomsten georganiseerd op initiatief van de Waalse minister van Openbare Werken om de "technische en administratieve problemen" te analyseren en proberen op te lossen, heeft de directie van Satellic uitleg gegeven over de tekortkomingen en mislukkingen die haar (nogmaals!) werden verweten door UPTR.

Lees meer...

27-05-2016 | Kilometerheffing: VIAPASS GATE: Kilometerheffing & boetes: Het kabinet Vanhengel antwoordt aan UPTR

Als gevolg van de interpellatie van UPTR over de ‘losgeslagen’ portiek RO km 53.91 te Anderlecht (zie onze flash nr. 29 van 13/05/2016), heeft het kabinet van de Brusselse Minister van Budget en begroting UPTR een zeer genuanceerd antwoord gegeven (de lezer kan zelfs contradicties hierin lezen…).

Lees meer...

13-05-2016 | VIAPASS GATE: KILOMETERHEFFING: Quid in geval van een boete? Vervolg (En nog niet het einde …)

Als gevolg van de talloze klachten van de Belgische transporteurs, geschandaliseerd over de werking van hun Satellic OBU’s en vooral ook over de boetes van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steeds wanneer hun vrachtwagen onder de beruchte portiek, gelegen te Anderlecht, ’’RO km 53.91’ passeerde, heeft UPTR de Brusselse Minister van Begroting en Budget geïnterpelleerd, om hem te vragen om deze controleportiek te ontkoppelen.

Lees meer...

12-05-2016 | Kilometerheffing : (laattijdige) Opening markt voor de concurrentie : De badges Viaxxès SAT zijn beschikbaar bij UPTR

Zoals u al heeft kunnen lezen in onze flash nr. 27 van 11/05/2016, om te vermijden dat een maatregel wordt ingediend voor de opschorting van de facturatie van de kilometerheffing of de aanstelling van een onafhankelijke juridisch expert, heeft de Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel niet nagelaten om het argument te gebruiken dat er nu een concurrent bestaat die een alternatieve oplossing aanbied voor hen die ontevreden zijn over de diensten van Satellic.

Lees meer...

11-05-2016 | VIAPASS GATE:De rechter in kortgeding oordeelt dat hij onbevoegd is voor de opschorting van de kilometerheffing

Als gevolg van de beslissing van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik op maandag 18 april 2016, waarin de juridische actie werd aangespannen door UPTR (in naam en voor rekening van haar leden) en die onontvankelijk werd bevonden, hebben 51 transporteurs een nieuwe collectieve actie ingediend bij de Nederlandstalige afdeling van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.

Lees meer...

03-05-2016 | Kilometerheffing - geldboetes!

Een toenemend aantal transporteurs contacteerde ons de afgelopen dagen omdat bij hen de eerste geldboetes in de bus vallen van telkenmale 1000 euro! De vermeende ‘overtredingen’ hebben steeds plaats gevonden op de ring van Brussel.

Lees meer...

29-04-2016 | Kilometerheffing - Enquête UPTR: Systeem Viapass/Satellic

Om een objectieve studie te kunnen uitvoeren aangaande de problemen die zich voordoen bij de transporteurs met het systeem van Satellic en haar OBU’s, vraagt UPTR u 5 minuten van uw tijd om volgende enquête in te vullen:

Lees meer...

28-04-2016 | Kilometerheffing: Callcenter Satellic, Controleer (ook …) uw telefoonfacturen!

Nog bovenop het moeilijk bereikbaar zijn, is gebleken dat het callcentrum van Satellic uiteindelijk niet zo ‘gratis’ blijkt te zijn. Onze collega’s van de Spaanse federatie FENADISMER hebben onze Federale Minister van Buitenlandse Zaken, de heer Didier Reynders, aangeschreven om de astronomische kosten van het callcentrum van Satellic aan te kaarten.

Lees meer...

25-04-2016 | Kilometerheffing - UPTR stelt Satellic opnieuw in gebreke!

Als gevolg van het versturen door Satellic, in naam en voor rekening van de drie Gewesten, van een aantal ‘afrekeningen’ (in Vlaanderen en Brussel) en aantal facturen (SOFICO in Wallonië), heeft UPTR Satellic opnieuw in gebreke gesteld omwille van het niet respecteren van hun ‘algemene voorwaarden’ ten aanzien van hun ‘klanten’.

Lees meer...

22-04-2016 | Kilometerheffing - Satellic stuurt 1000 test facturen

UPTR heeft officieel bevestigd gekregen dat in naam en voor rekening van de 3 Gewesten, Vlaanderen, Brussel en (SOFICO) Wallonië , dat Satellic de boekhoudkundige documenten heeft verstuurd naar 1000 ‘test’ klanten.

Lees meer...

20-04-2016 | Kilometerheffing: Problemen met Satellic,UPTR eist transparantie!

In navolging van haar engagement ten aanzien van de Belgische transporteurs, heeft UPTR vorige vrijdag een kortgeding ingespannen tegen Satellic en Viapass om, enerzijds, de onrechtvaardigheid van het Belgische kilometerheffingssysteem en, anderzijds, de ontelbare problemen met de ‘historische’ operator Satellic uit de doeken te doen.

Lees meer...

UPTR
LIEGE - LUIK

Z.I. des Hauts-Sarts
Rue de l'Abbaye 138
4040 Herstal
Tel. : +32 (0)4 361 40 90
Fax : +32 (0)4 367 73 51
E-mail : info@uptr.be 

UPTR
BRUXELLES - BRUSSEL


Avenue du port 104-106

1000 Bruxelles

Tel. +32 (0) 2 420 54 56  

Fax: +32 (0) 2 420 67 79
E-mail : info@uptr.be 

PAYCOVER


Secrétariat social spécialisé 

Gespecialiseerd sociaal Secretariaat

Engelse Wandeling 2 Bus K07G
8500 KORTRIJK

Tel: + 32 (0)56 60 17 38
Fax: + 32 (0)56 61 36 03
E-mail: info@paycover.be