05/12/2016 - VIAPASS GATE - Kilometerheffing - Facturatie per vloot Enkel voor de ‘trouwe’ klanten van Satellic…

Vele transporteurs hebben hun totale onbegrip kenbaar gemaakt aan UPTR aangaande de politiek van discriminatie, geheel anti-commercieel, zoals toegepast door Satellic tegen de hele transportwereld.

Lees meer...

01/12/2016 - Nieuw Waals ‘aslastendecreet’ Meer boetes. Minder rechtvaardigheid!

Op 23 november 2016 heeft het Waals Parlement de wijziging van het decreet betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein aangenomen zoals verdedigd door Waals minister van Openbare Werken, Maxime Prévot (CDH).

Lees meer...

21/10/2016 - UPTR ontmoet Staatssecretaris voor bestrijding van de sociale fraude.

Deze woensdag 19 oktober heeft UPTR de heer Philippe De Backer, Staatssecretaris voor de bestrijding van de sociale fraude ontmoet. Deze ontmoeting met UPTR kadert in de voortzetting van het ”Plan voor een eerlijke concurrentie in de transportsector”, zoals ondertekend op 3 februari 2016.

Lees meer...

13/10/2016 - VIAPASS GATE: Boetes en (illegale) inbeslagname van vrachtwagens: UPTR kaart machtsmisbruik aan!

Als gevolg van de inbeslagname door de Waalse belastingdienst van verschillende (Belgische en Buitenlandse) vrachtwagens, heeft UPTR gisteren de Waalse Ministers Lacroix en Prévot geïnterpelleerd. UPTR heeft aan de ministers van Budget en Openbare Werken haar eigen zienswijze overgemaakt over het boetesysteem, dat door Satellic en Viapass is uitgedacht.

Lees meer...

11/10/2016 - UPTR ontmoet de federale minister van Mobiliteit

Gisteren heeft UPTR een langdurige ontmoeting gehad met minister François Bellot, voor een uitwisseling van standpunten over de toekomst van de Belgische transportsector.

Dit onderhoud, reeds lang voorzien, is het gevolg van verschillende voorbereidende vergaderingen met zijn kabinet.

Lees meer...

05/10/2016 - Inhuldiging van de eerste spiegelafstelplaats voor vrachtwagens in Wallonië: federaal minister van Mobiliteit wil het algemeen inhaalverbod op de (auto)snelwegen met 2x2 rijstroken afschaffen

1 jaar na de ondertekening van het Charter « Groeves en Transport » tussen FEDIEX (Belgische verbond van ontginnings- en veredelingsbedrijven van onbrandbare gesteenten) en UPTR, heeft federaal minister van Mobiliteit officieel de 1ste spiegelafstelplaats voor vrachtwagens in Wallonië ingehuldigd.

Lees meer...

26/09/2016 - Strijd tegen de sociale dumping: Flitscontroles in België voorzien op 29 september 2016

Vorige donderdag, heeft het kabinet van de Staatssecretaris Philippe De Backer in het kader van de strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping aan UPTR meegedeeld dat er verschillende ‘flitscontroles’ zullen plaatsvinden op het Belgisch grondgebied.

Lees meer...

26/09/2016 - VIAPASS GATE: Satellic biedt (nu al…) haar eigen offerte aan, via domiciliëring, zonder derdebetaler: Quid met de betalingstermijnen?

De transporteurs klant bij Satellic voor de betaling van de kilometerheffing zijn geïnformeerd geweest over het feit dat er met de update van hun OBU’s, zoals deze heeft plaatsgevonden begin september, een aantal verbeteringen van de dienstverleningen (uiteindelijk…) zijn uitgevoerd.

Lees meer...

07/09/2016 - VIAPASS GATE - Kilometerheffing - BOETES EN (ILLEGALE) INBESLAGNAME VAN EEN VRACHTWAGEN: Vlaamse Gewest veroordeeld!

In haar beschikking van 5 september 2016, heeft de Rechtbank van Eerste aanleg te Brussel de argumentatie van de advocaat van UPTR gevolgd en de onmiddellijke vrijgave van de inbeslaggenomen vrachtwagen bevolen, die het Vlaamse Gewest had geïmmobiliseerd na een wegcontrole. 

Lees meer...

07-09-2016 - VIAPASS GATE - Kilometerheffing & Boetes - De (ongelofelijke!) cijfers van het Brusselshoofdstedelijk Gewest

In een recent antwoord op een parlementaire vraag gesteld door regionaal afgevaardigde Marc Loewenstein (Défi), heeft de Brusselse Minister van Financiën en Budget, de heer Guy Vanhengel, het volgende gecommuniceerd over de cijfers van eind juli: 

Lees meer...

18-08-2016 - VIAPASS GATE - “Gratis” Call center Satellic toch niet altijd gratis: Positief antwoord van Orange (ex-Mobistar) aan UPTR!

Op 28 april 2016 heeft UPTR al blootgelegd dat de aangekondigde "kosteloze" dienstverlening voor een reeks Belgische ondernemingen door het Call center van Satellic (de fameuze 'dubbel nul': 00800 / 72.83.55.42) verre van kosteloos was!

Lees meer...

UPTR
LIEGE - LUIK

Z.I. des Hauts-Sarts
Rue de l'Abbaye 138
4040 Herstal
Tel. : +32 (0)4 361 40 90
Fax : +32 (0)4 367 73 51
E-mail : info@uptr.be 

UPTR
BRUXELLES - BRUSSEL


Avenue du port 104-106

1000 Bruxelles

Tel. +32 (0) 2 420 54 56  

Fax: +32 (0) 2 420 67 79
E-mail : info@uptr.be 

PAYCOVER


Secrétariat social spécialisé 

Gespecialiseerd sociaal Secretariaat

Engelse Wandeling 2 Bus K07G
8500 KORTRIJK

Tel: + 32 (0)56 60 17 38
Fax: + 32 (0)56 61 36 03
E-mail: info@paycover.be