Verkeersinfo

Verkeersinfo Vlanderen

Vlaams Verkeerscentrum  


 

Verkeersinfo Wallonië

https://www.inforoutes.be/

E19-E429 - arreté relatif à l'interdiction de circuler pour les poids-lourds de plus de 13 m.

Vitesse limitée à 50km/h sur toutes les aires de repos de Wallonie


Verkeers info FRANKRIJK

TUNNEL DU FREJUS ET DU MONT BLANC : Utilisation correcte des cartes de paiement et bons de passage Contrôles !

A43 MAURIENNE TUNNEL DU FREJUS : Contrôle véhicules transportant des matières dangereuses

TUNNEL DU MONT BLANC : Interdiction véhicules Euro 2

IMPORTANT : Prorogation des cartes d'abonnés Tunnel

 


Verkeers info OOSTENRIJCK

Interdiction de circuler pour les poids-lourds à Vienne et en Basse-Autriche

A partir du 1.7.2014 pour tous les véhicules de marchandises Euro 0 et Euro 1

A partir du 1.1.2016 pour tous les véhicules de marchandises Euro 2

Depuis le 1er janvier 2015, tous les camions et semi-remorques doivent être pourvus de l’éco-vignette autrichienne pour circuler dans Vienne et sa périphérie.

18.03.2019 :

De hoofdmissie van UPTR bestaat erin de Belgische Transport & Logistieke ondernemingen te vertegenwoordigen en te informeren.

Als nationale beroepsvereniging, verdedigt UPTR voortdurend de economische belangen van de Transport & Logistieke sector.

In alle dossiers (economisch, fiscaal, sociaal, milieu, …), ongeacht haar gesprekspartners (vakbonden, administratie, federaties, ministeriele kabinetten, media…), voert UPTR dag na dag haar lobbyactiviteit uit met steeds dezelfde leuze:span> Respecteer onze ondernemers .

Een verwittigd man is er twee waard! Dat is waarom de UPTR-medewerkers er dagelijks aan werken om de UPTR-leden op de hoogte te houden van de vele ontwikkelingen in een sector, die politiek zo onder vuur wordt genomen, als de sector van het wegtransport.

Sinds 1937, kent de Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke ondernemers, een voortdurende ontwikkeling van haar diensten.

UPTR is dus ook uw raadgever voor al uw juridische, sociale of fiscale vragen.

UPTR verbindt er zich toe, met haar gespecialiseerde partners, steeds naar de meest adequate oplossing voor uw probleem te zoeken.

UPTR zal er echter altijd over waken dat de beroepsvereniging, de ontmoetingsplaats bij uitstek voor de ondernemers blijft.

Met deze filosofie in het achterhoofd claimt UPTR de fel begeerde positie van meest representatieve beroepsvereniging van de Transport & Logistieke sector.

UPTR stelt bovendien een volledig gamma van diensten ter beschikking  van de Belgische vervoerders en logistieke bedrijven.

Onze actie: UPTR vecht voor u op alle fronten!

Onze eisenbundel:

Onze standpunt:

UPTR
LIEGE - LUIK

Z.I. des Hauts-Sarts
Rue de l'Abbaye 138
4040 Herstal
Tel. : +32 (0)4 361 40 90
Fax : +32 (0)4 367 73 51
E-mail : info@uptr.be 

UPTR
BRUXELLES - BRUSSEL


Avenue du port 104-106

1000 Bruxelles

Tel. +32 (0) 2 420 54 56  

Fax: +32 (0) 2 420 67 79
E-mail : info@uptr.be 

PAYCOVER


Secrétariat social spécialisé 

Gespecialiseerd sociaal Secretariaat

Engelse Wandeling 2 Bus K07G
8500 KORTRIJK

Tel: + 32 (0)56 60 17 38
Fax: + 32 (0)56 61 36 03
E-mail: info@paycover.be