Transportvergunningen

Vooral bij de aanvraag van de eerste vervoersvergunning zijn de formaliteiten omslachtig.

UPTR staat U met raad en daad bij.

UPTR biedt u bijstand en informatie voor het bekomen van uw vergunningen:

  • Transport
  • Uitzonderlijk vervoer
  • Begeleider uitzonderlijk vervoer
  • Vervoerscommissionair

Voor meer informatie, zie onze rubriek Toegang tot het beroep

UPTR
LIEGE - LUIK

Z.I. des Hauts-Sarts
Rue de l'Abbaye 138
4040 Herstal
Tel. : +32 (0)4 361 40 90
Fax : +32 (0)4 367 73 51
E-mail : info@uptr.be 

UPTR
BRUXELLES - BRUSSEL


Avenue du port 104-106

1000 Bruxelles

Tel. +32 (0) 2 420 54 56  

Fax: +32 (0) 2 420 67 79
E-mail : info@uptr.be 

PAYCOVER


Secrétariat social spécialisé 

Gespecialiseerd sociaal Secretariaat

Engelse Wandeling 2 Bus K07G
8500 KORTRIJK

Tel: + 32 (0)56 60 17 38
Fax: + 32 (0)56 61 36 03
E-mail: info@paycover.be