Terugvordering BTW 

Naar aanleiding van de 8ste Europese richtlijn , is de buitenlandse  BTW , betaald door elk bedrijf die geen vaste zetel heeft (in het buitenland) waar de BTW betaald werd , terugvorderbaar . Nog teveel bedrijven weten dit niet en laten een belangrijk financieel inbreng aan hun neus voorbijgaan.                              tvanl
 
De BTW kan inderdaad teruggevorderd worden wanneer het beroepskosten betreft, namelijk : diesel , tolgelden, takeldienst , herstellingen ,deze terugvordering dient te gebeuren via een elektronische aanvraag tot terugbetaling bij de Ministeries van  Financiën in respectieve Europese landen.

De aanvragen kunnen ingediend worden per trimester , per semester of per jaar, volgens het bedrag van de BTW , want de buitenlandse diensten eisen een minimum bedrag van 50 €  per jaar en van 400 € per trimester.
  
De uiterste datum waarop de aanvraag kan ingediend worden, is de 30ste september van het jaar, volgend op het jaar waarin de factuur is opgesteld.Volgens de Europese regelgeving, is de terugbetalingstermijn maximum 4 maanden te rekenen na de datum waarop het dossier werd ingediend.

UPTR stelt al zijn ervaring ter uwe beschikking , om u van deze zware administratieve taak te ontheffen. 

Voor bijkomende informatie ; aarzel niet om ons te contacteren op het nummer 02/420.54.56

UPTR
LIEGE - LUIK

Z.I. des Hauts-Sarts
Rue de l'Abbaye 138
4040 Herstal
Tel. : +32 (0)4 361 40 90
Fax : +32 (0)4 367 73 51
E-mail : info@uptr.be 

UPTR
BRUXELLES - BRUSSEL


Avenue du port 104-106

1000 Bruxelles

Tel. +32 (0) 2 420 54 56  

Fax: +32 (0) 2 420 67 79
E-mail : info@uptr.be 

PAYCOVER


Secrétariat social spécialisé 

Gespecialiseerd sociaal Secretariaat

Engelse Wandeling 2 Bus K07G
8500 KORTRIJK

Tel: + 32 (0)56 60 17 38
Fax: + 32 (0)56 61 36 03
E-mail: info@paycover.be