Kostprijsberekening : UPTR herlanceert haar berekeningsmodule “Brandstoftoeslag”

 

Aan de hand van neutrale en officiële gegevens en cijfers (I.T.L.B., Federale Overheidsdienst Economie, FOD Financiën, etc. …) had UPTR al in het verleden een berekeningsmodule ontwikkeld die op een precieze en doorzichtige wijze de impact van de stijgende brandstofprijzen weergeeft op de kostprijs van de Belgische wegvervoerders. UPTR heeft deze module nu geüpdatet.

Deze berekeningsmodule houdt rekening met het geheel aan factoren die de dieselprijs aan de pomp bepaalt. Als referentie wordt de officiële maximumprijs gebruikt, zoals vastgesteld door de FOD Economie.

Vergeet niet om deze module aan te vragen bij onze diensten. Dit kleine, praktisch en gebruiksvriendelijke programma, vergt enkel maar een Excel-werkblad en paar minuten van uw tijd om een toeslagberekening te doen.

U kunt ook de website van De Post raadplegen die haar producten regelmatig indexeert in functie van de evolutie van de brandstofprijs

Prijsstructuur van diesel per liter - juni 2018 (bron: petrolfed.be)

Publicaties ITLB – Kosten en kostprijsindices:

Simulatie van de gemiddelde kostprijs van 1 uur immobilisatie voertuig wegens congestie

Bron: www.itlb.be

Lees ook : 

UPTR
LIEGE - LUIK

Z.I. des Hauts-Sarts
Rue de l'Abbaye 138
4040 Herstal
Tel. : +32 (0)4 361 40 90
Fax : +32 (0)4 367 73 51
E-mail : info@uptr.be 

UPTR
BRUXELLES - BRUSSEL


Avenue du port 104-106

1000 Bruxelles

Tel. +32 (0) 2 420 54 56  

Fax: +32 (0) 2 420 67 79
E-mail : info@uptr.be 

PAYCOVER


Secrétariat social spécialisé 

Gespecialiseerd sociaal Secretariaat

Engelse Wandeling 2 Bus K07G
8500 KORTRIJK

Tel: + 32 (0)56 60 17 38
Fax: + 32 (0)56 61 36 03
E-mail: info@paycover.be