Ministeries

Bovenop de federale regering, zijn er drie regionale regeringen (Vlaanderen, Wallonië en Brussel-Hoofdstad) en drie Gemeenschappen (Vlaamse, Franse en Duitstalige).

Een enkel voorbeeld volstaat om de complexiteit van ons land aan te tonen. De wegcode is een federale materie, maar de infrastructuur wordt beheerd door de gewesten …

Via de rubriek “Portaalsite België”, kunt u zich toegang verschaffen tot alle websites van de Federale Ministeries.

Wij vonden het echter aangewezen u het leven een beetje te vergemakkelijken door u een directe toegang te verschaffen naar de sites die u direct aanbelangen, zijnde :

 

UPTR
LIEGE - LUIK

Z.I. des Hauts-Sarts
Rue de l'Abbaye 138
4040 Herstal
Tel. : +32 (0)4 361 40 90
Fax : +32 (0)4 367 73 51
E-mail : info@uptr.be 

UPTR
BRUXELLES - BRUSSEL


Avenue du port 104-106

1000 Bruxelles

Tel. +32 (0) 2 420 54 56  

Fax: +32 (0) 2 420 67 79
E-mail : info@uptr.be 

PAYCOVER


Secrétariat social spécialisé 

Gespecialiseerd sociaal Secretariaat

Engelse Wandeling 2 Bus K07G
8500 KORTRIJK

Tel: + 32 (0)56 60 17 38
Fax: + 32 (0)56 61 36 03
E-mail: info@paycover.be