Documenten Terugvordering Accijnzen

Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling van de verhoging van de bijzondere accijns op gasolie van de GN-code 2710 19 41 met een zwavelgehalte van niet meer dan 10 mg/kg dient de betrokken firma te beschikken over een vergunning energieproducten en elektriciteit voor product-code 22:

Onze gegevens informatie Aanvraag vergunning "Energieproducten"

            

Professionele diesel: Nieuw webformulier voor de papieren aangifte

Wanneer u uw aangifte voor de terugbetaling inzake professionele diesel op papier indient kan u vanaf nu gebruik maken van het nieuwe webformulier beschikbaar via volgende webpagina: https://eservices.minfin.fgov.be/webForm/public/pdie/pdie.jsf. Dit webformulier vervangt de pdf formulieren die maandelijks ter beschikking werden gesteld via MyMinfin voor de opmaak van de aangifte. Via dit nieuwe webformulier kan u de aangifte niet indienen. U moet de aangemaakte aangifte afdrukken, ondertekenen en per post opsturen naar de dienst Professionele diesel.

 

Belgische bedrijven die hun aangifte online willen aanmaken, indienen en consulteren kunnen gebruik maken van de online applicatie PDIE. Meer info over deze applicatie vindt u hier

 

Communautaire eindgebruikers kunnen echter geen gebruik maken van de online applicatie PDIE en moeten altijd hun aanvraag op papier indienen.

UPTR
LIEGE - LUIK

Z.I. des Hauts-Sarts
Rue de l'Abbaye 138
4040 Herstal
Tel. : +32 (0)4 361 40 90
Fax : +32 (0)4 367 73 51
E-mail : info@uptr.be 

UPTR
BRUXELLES - BRUSSEL


Avenue du port 104-106

1000 Bruxelles

Tel. +32 (0) 2 420 54 56  

Fax: +32 (0) 2 420 67 79
E-mail : info@uptr.be 

PAYCOVER


Secrétariat social spécialisé 

Gespecialiseerd sociaal Secretariaat

Engelse Wandeling 2 Bus K07G
8500 KORTRIJK

Tel: + 32 (0)56 60 17 38
Fax: + 32 (0)56 61 36 03
E-mail: info@paycover.be