Documenten Terugvordering Accijnzen

Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling van de verhoging van de bijzondere accijns op gasolie van de GN-code 2710 19 41 met een zwavelgehalte van niet meer dan 10 mg/kg dient de betrokken firma te beschikken over een vergunning energieproducten en elektriciteit voor product-code 22:

Dit document stelt u in staat om op het einde van de maand de bijzondere accijns op diesel die u in de desbetreffende maand betaald heeft terug te vorderen
        
Alvorens dit document te kunnen invullen dient u de desbetreffende maand te selecteren !!!
 
Belgische bedrijven dienen het Kader A en/of B niet meer bij hun aangifte te voegen. Voor communautaire bedrijven blijft deze plicht nog wel van kracht. Deze documenten kunnen nog wel steeds gedownload worden via onderstaande links

UPTR
LIEGE - LUIK

Z.I. des Hauts-Sarts
Rue de l'Abbaye 138
4040 Herstal
Tel. : +32 (0)4 361 40 90
Fax : +32 (0)4 367 73 51
E-mail : info@uptr.be 

UPTR
BRUXELLES - BRUSSEL


Avenue du port 104-106

1000 Bruxelles

Tel. +32 (0) 2 420 54 56  

Fax: +32 (0) 2 420 67 79
E-mail : info@uptr.be 

PAYCOVER


Secrétariat social spécialisé 

Gespecialiseerd sociaal Secretariaat

Engelse Wandeling 2 Bus K07G
8500 KORTRIJK

Tel: + 32 (0)56 60 17 38
Fax: + 32 (0)56 61 36 03
E-mail: info@paycover.be