Digitale Tachograaf

Sinds 5 augustus 2005, dienen alle nieuwe voertuigen (MTM > 3,5 ton, onderworpen aan de rij-en rusttijden) die voor het eerst in het verkeer gebracht worden, uitgerust te zijn met een digitale tachograaf.

De digitale tachograaf zal geleidelijk aan de klassieke toestellen vervangen. De geldende verplichtingen aangaande de rij- en rusttijden blijven onveranderd. Meer informatie hierover kan u vinden in ons dossier “Rij- en rusttijden”

Bij de aanschaf van een nieuw voertuig dient u erover te waken dat u de nieuwe wettelijke verplichtingen naleeft.

Derhalve dient u minimum één bedrijfskaart en één bestuurderskaart aan te vragen bij de dienst digitach van het ITLB (tel. 02/282.09.60 – www.digitach.be). Verder dient u de gegevens van de bestuurderskaart (21 dagen) en van de tachograaf (2 maand) uit te lezen.

Frequently Asked Questions

Voor alle praktische informatie, aarzel niet UPTR te contacteren.

TERUGBETALING VAN DE BESTUURDERSKAART

Ter herinnering, de CAO van 30 januari 2006 voorziet dat het Sociaal Fonds Goederenvervoer, op eenvoudig verzoek, de bestuurderskaart terugbetaalt wanneer deze door de werkgever werd betaald.

Deze terugbetaling kan gevraagd worden voor alle bestuurderskaarten die werden afgeleverd na 5/08/2005.

De bedragen en betalingsmodaliteiten werden als volgt bepaald:

  • de tussenkomst van het Sociaal Fonds kan nooit meer bedragen dan het door het ITLB gefactureerde bedrag zonder BTW (op 21/09/2015 = 53,72 EUR)
  • de terugbetaling aan de werkgever geschiedt na het voorleggen van een factuur van het ITLB of van de bevoegde instantie van de lidstaat waar de chauffeur normaal verblijft.

De werkgever dient bij zijn aanvraag een lijst te voegen waarop volgende vermeldingen voorkomen :

  • de naam en voornaam van de desbetreffende werknemer(s)
  • het rijksregisternummer van de werknemer(s)
  • het/de nummer(s) van de bestuurderskaart(en)
  • de geldigheidsperiode van de bestuurderskaart(en)

Andere nuttige informatie

Interessante Websites

UPTR
LIEGE - LUIK

Z.I. des Hauts-Sarts
Rue de l'Abbaye 138
4040 Herstal
Tel. : +32 (0)4 361 40 90
Fax : +32 (0)4 367 73 51
E-mail : info@uptr.be 

UPTR
BRUXELLES - BRUSSEL


Avenue du port 104-106

1000 Bruxelles

Tel. +32 (0) 2 420 54 56  

Fax: +32 (0) 2 420 67 79
E-mail : info@uptr.be 

PAYCOVER


Secrétariat social spécialisé 

Gespecialiseerd sociaal Secretariaat

Engelse Wandeling 2 Bus K07G
8500 KORTRIJK

Tel: + 32 (0)56 60 17 38
Fax: + 32 (0)56 61 36 03
E-mail: info@paycover.be