Subsidies

De subsidies zijn een gewestmaterie.

Op een zeer algemene manier uitgedrukt, dienen subsidies als investeringshulp bij het verwerven van terreinen, opslagplaatsen of de bouw van gebouwen.

Er bestaan eveneens subsidies voor het gecombineerd vervoer en voor het aanwerven van personeel.

De bedragen van deze tegemoetkomingen variëren in functie van de regio waarin men wenst te investeren. Bepaalde ‘ontwikkelingszones’ zijn bevoordeeld ten opzichte van andere regio’s. Een ander belangrijk criterium dat een rol speelt bij de omvang van de subsidie is de grootte van de onderneming.

UPTR
LIEGE - LUIK

Z.I. des Hauts-Sarts
Rue de l'Abbaye 138
4040 Herstal
Tel. : +32 (0)4 361 40 90
Fax : +32 (0)4 367 73 51
E-mail : info@uptr.be 

UPTR
BRUXELLES - BRUSSEL


Avenue du port 104-106

1000 Bruxelles

Tel. +32 (0) 2 420 54 56  

Fax: +32 (0) 2 420 67 79
E-mail : info@uptr.be 

PAYCOVER


Secrétariat social spécialisé 

Gespecialiseerd sociaal Secretariaat

Engelse Wandeling 2 Bus K07G
8500 KORTRIJK

Tel: + 32 (0)56 60 17 38
Fax: + 32 (0)56 61 36 03
E-mail: info@paycover.be