Uitzonderlijk vervoer

 

■ K.B 02.06.2010 geconsolideerde versie 

■ Boetecataloog 

Onze Flashs:

FLASH Nr. 13/08/2015 : Regionale contactgegevens

FLASH Nr. 17 - 21/03/2013 : Het nieuw Koninklijk Besluit is verschenen!

FLASH Nr.46 - 04/10/2013 : Stand van zaken

Meer informatie over uitzonderlijk vervoer :

Als direct gevolg van de bijzondere wet betreffende de staatshervorming is het uitzonderlijk vervoer nu een bevoegdheid geworden van de Gewesten.

Voor het beheer van de vergunningsaanvragen, betekent dit concreet dat de transporteurs, in functie van waar hun maatschappelijke zetel bevindt, zich op heden moeten richten tot de Gewestelijke administratie die de nieuwe bevoegdheid heeft verkregen, te weten dat voor elk van de Gewesten volgende informatie/contactgegevens beschikbaar zijn, namelijk:

Vlaamse Overheid
Agentschap Wegen en Verkeer
Afdeling Expertise Verkeer en Telematica - Team Zwaar Vervoer
Koning Albert II-laan 20 bus 4
1000 BRUSSEL
Tel: +32 (0)2 553 78 47
Mail: zwaar.vervoer@mow.vlaanderen.be
Web: http://wegenenverkeer.be/uitzonderlijk-vervoer
 
Brussel Mobiliteit
Directie Verkeersveiligheid
Vooruitgangstraat 80 bus 1
1035 Brussel
Tel: +32 (0)800 94 001
Mail: mobiliteit@gob.irisnet.be
Web: https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/uitzonderlijk-vervoer
 
Service public de Wallonie
DG Routes et Bâtiments
Direction des Conceptions et des Calculs - Service Transport exceptionnel
Boulevard du Nord, 8 - 5000 Namur
Tél : +32 (0)81 77 24 00
Mail : te@spw.wallonie.be
Web : http://www.wallonie.be/fr/transport-exceptionnel
 

De vergunningsaanvragen kunnen gelukkig nog altijd worden opgemaakt met de applicatie van  Webteuv, via het uniek webportaal: www. http://es.mobilit.fgov.be/Teuv/

De applicatie van WebTeuv stelt de transporteurs in staat om hun vergunningsaanvragen online te beheren en versnelt aanzienlijk hun aanvragen.

Om toegang te krijgen tot WebTeuv, moet je eerst als 'online-aanvrager' ingeschreven worden. Men moet daarvoor simpelweg eenmalig het registratieformulier vervolledigen en versturen. Binnen de twee werkdagen wordt de toegangscode bevestigd op het e-mailadres dat de transporteur opgegeven heeft. 

UPTR
LIEGE - LUIK

Z.I. des Hauts-Sarts
Rue de l'Abbaye 138
4040 Herstal
Tel. : +32 (0)4 361 40 90
Fax : +32 (0)4 367 73 51
E-mail : info@uptr.be 

UPTR
BRUXELLES - BRUSSEL


Avenue du port 104-106

1000 Bruxelles

Tel. +32 (0) 2 420 54 56  

Fax: +32 (0) 2 420 67 79
E-mail : info@uptr.be 

PAYCOVER


Secrétariat social spécialisé 

Gespecialiseerd sociaal Secretariaat

Engelse Wandeling 2 Bus K07G
8500 KORTRIJK

Tel: + 32 (0)56 60 17 38
Fax: + 32 (0)56 61 36 03
E-mail: info@paycover.be