LZV Vlaanderen

 

Sinds enkele jaren kan u in Vlaanderen zogeheten LZV's tegenkomen. Dit zijn Langere en Zwaardere Vrachtwagens. Ze zijn, zoals de naam aangeeft, langer en zwaarder dan een gewone vrachtwagen.

Een LZV heeft een lengte van 25m25, een maximaal gewicht van 60 ton en twee scharnierpunten. Bij een gewone vrachtwagen is dat 18m75, 44 ton en één scharnierpunt. De LZV krijgt ook wel eens andere namen zoals: 'supertruck', 'ecocombi', 'monstertruck', ...

De Vlaamse overheid lanceerde midden 2014 een oproep voor de selectie van transportbedrijven die aan deze test wilden meewerken.

De interesse om deel te nemen aan dit proefproject was zeer groot. Maar liefst 144 bedrijven stelden zich kandidaat.

De 144 bedrijven dienden in totaal 246 unieke trajecten in.Van alle ingediende voorstellen voldeden slechts 6 trajecten met bijhorende voertuigen aan de vooropgestelde criteria.

Het proefproject duurde initieel tot juni 2016 maar werd met 2 jaar verlengd tot 2018.

Er is reeds beslist dat in Vlaanderen in 2018 een tweede proefproject Langere en Zwaardere Vrachtwagens zal opstarten. De nodige regelgevende teksten zijn hiervoor momenteel in opmaak.

In het eerste proefproject was er een vergunning die zowel de reisweg (van punt A naar punt B en terug), voertuigen en chauffeurs vermeldde. Deze drie waren aan elkaar gekoppeld, waardoor er beperkte flexibiliteit was. Om hieraan tegemoet te komen, zullen in het tweede proefproject de wegen, voertuigen en chauffeurs van elkaar losgekoppeld worden.

 

 

UPTR
LIEGE - LUIK

Z.I. des Hauts-Sarts
Rue de l'Abbaye 138
4040 Herstal
Tel. : +32 (0)4 361 40 90
Fax : +32 (0)4 367 73 51
E-mail : info@uptr.be 

UPTR
BRUXELLES - BRUSSEL


Avenue du port 104-106

1000 Bruxelles

Tel. +32 (0) 2 420 54 56  

Fax: +32 (0) 2 420 67 79
E-mail : info@uptr.be 

PAYCOVER


Secrétariat social spécialisé 

Gespecialiseerd sociaal Secretariaat

Engelse Wandeling 2 Bus K07G
8500 KORTRIJK

Tel: + 32 (0)56 60 17 38
Fax: + 32 (0)56 61 36 03
E-mail: info@paycover.be