Het nieuwe coronavirus

 

Het nieuwe Coronavirus: Vlaanderen – compensatiepremie ondernemers, 02.04.2020

Het nieuwe Coronavirus: Febelfin – FAQ steunmaatregelen financiële sector, 02.04.2020

Het nieuwe Coronavirus: Transport – Noodmaatregelen COVID-19, 01.04.2020

Het nieuwe Coronavirus: 30% van de vrachtwagens rijdt niet meer! De nodige steunmaatregelen voor de sector blijven uit…, 01.04.2020

Het nieuwe Coronavirus: Stand van zaken op 30.03.2020

Het nieuwe Coronavirus: Leasing en verzekering van voertuigen: Schorsing van de overeenkomst en uitstel van betaling, 30.03.2020

PERSBERICHT: Coronavirus: De transport en logistieke sector is breder dan louter de bevoorrading van (voeding)winkels!, 27.03.2020

Coronavirus: Stand van zaken op 26/03/2020

Coronavirus: Stand van zaken op 25/03/2020

Italië: Vertaling Legende Attest om de grens over te steken 26.03.2020

Italië: attest om de grens over te steken 26.03.2020

Het nieuwe coronavirus:Opleiding en examen ADR opgeschort Geldigheidstermijn ADR-certificaten verlengd, 24.03.2020

Coronavirus: Stand van zaken op 23/03/2020

De vertegenwoordigers van de werkgeverfederaties en de vakbonden moedigen iedereen aan om hun helden te beschermen door het naleven van strikte gezondheidsrichtlijnen, 23.03.2020

Gemeenschappelijke communicatie van de werkgevers- en werknemersfederaties om de koopkracht van arbeiders uit de sector Transport & Logistiek te vrijwaren 23.03.2020

Het nieuwe Coronvirus: Gebrek aan werk en corona - Sterk vereenvoudigde procedure, 23.03.2020

Gebrek aan werk en corona - Sterk vereenvoudigde procedure / Niewsbrief PayCover, 20.03.2020

Het nieuwe coronavirus: Uitstel eerste keuring en beperkte opening keuringsstations in Vlaanderen, 20.03.2020

Het nieuwe Coronavirus: Stand van zaken op 20/03/2020

Het nieuwe Coronavirus: Noodmaatregelen: Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor arbeiders, 19.03.2020

Het nieuwe Coronavirus: DERDE Stand van Zaken op 18/03/2020

Ministerieel Besluit van 18 maart - Dringende maatregelen Coronavirus, 18.03.2020

Het Nieuwe Coronavirus: TWEEDE stand van zaken op 18/03/2020, 18.03.2020

FRANCE, Attestation de déplacement dérogatoire, 23.03.2020

FRANCE, Justificatif de déplacement professionnel, 17.03.2020

FRANCE, Courrier Préfet du Nord, 17.03.2020

Het nieuwe coronavirus: Tijdelijke uitzondering rij- en rusttijden: Verlenging tot 1 april, 18.03.2020

Het nieuwe coronavirus: Stand van zaken op 18/03/2020

Stand van zaken, 17.03.2020

Afbetalingsplan voor BTW en andere belastingen, 16.03.2020

Tijdelijke uitzondering rij- en rusttijden, 16.03.2020

Corona: 10 maatregelen voor werkgevers, 13.03.2020

Het nieuwe coronavirus: Ontsmetting van vracht(wagens), 11.03.2020

Corona-virus transport checklist, TLA, 10.03.2020

Coronavirus : Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, 10.03.2020

Het nieuwe coronavirus en ondernemingen : Overzicht van de maatregelen, 10.03.2020

Het nieuwe coronavirus: Italië voor de durvers Niettegenstaande, 10.03.2020

Het nieuwe coronavirus en de sociale bijdragen van zelfstandigen: Federale hulpmaatregelen, 09.03.2020

 

 

UPTR
LIEGE - LUIK

Z.I. des Hauts-Sarts
Rue de l'Abbaye 138
4040 Herstal
Tel. : +32 (0)4 361 40 90
Fax : +32 (0)4 367 73 51
E-mail : info@uptr.be 

UPTR
BRUXELLES - BRUSSEL


Avenue du port 104-106

1000 Bruxelles

Tel. +32 (0) 2 420 54 56  

Fax: +32 (0) 2 420 67 79
E-mail : info@uptr.be 

PAYCOVER


Secrétariat social spécialisé 

Gespecialiseerd sociaal Secretariaat

Engelse Wandeling 2 Bus K07G
8500 KORTRIJK

Tel: + 32 (0)56 60 17 38
Fax: + 32 (0)56 61 36 03
E-mail: info@paycover.be