Het nieuwe coronavirus

 

Het coronavirus - de tweede golf: Stand van zaken op 09/11/2020

Het coronavirus - de tweede golf: Stand van zaken op 05/11/2020

Certificaat voor werknemers in het internationaal vervoer, 05.11.2020

Het coronavirus - de tweede golf: Stand van zaken op 02/11/2020, OPSCHORTING van OPLEIDINGEN ADR en CODE 95

Het coronavirus - de tweede golf: Stand van zaken op 28/10/2020

Spanje: Aragon, 28.10.2020

Spanje : Navarra, 28.10.2020

Spanje : La Rioja, 28.10.2020

Italië : Lazio, 28.10.2020

Italië : Lombardia, 28.10.2020

Belgisch Staatsblad: dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID–19 te beperken 19.10.2020

Covid-19, FAQ 29/07/2020

Return to normalcy: Verlenging bepaalde certificaten en getuigschriften Europese Verordening vs. Gewestelijke reglementering, 24/06/2020

Exemption Guidance: The Health Protection (Coronavirus, International Travel) (England) Regulations 2020, 09.06.2020

Het nieuwe coronavirus: De corona compensatiepremies, 08.06.2020

GEZAMENLIJKE VERKLARING GENERIEKE GIDS, 18.05.2020

Het nieuwe coronavirus: Hervatting van de nascholing ‘Code 95’ en opleidingen ADR, 14.05.2020

Het nieuwe coronavirus: (Officiële) samenvatting van de FOD Mobiliteit, 11.05.2020

Het nieuwe coronavirus: Automatische verlenging van de rijbewijzen die verlopen zijn na 15 maart 2020, 07.05.2020

Het nieuwe coronavirus: De corona hinderpremie in Vlaanderen, 06.05.2020

FRANCE : Dérogation circulation PL Marchandises,02.05.2020

Resultaten van de enquête inzake de steunmaatregelen in tijden van Corona: 46% van de vervoerders vreest voor zijn toekomst!, 23/04/2020

Kilometerheffing en corona: Geen betalingsuitstel maar wel een tariefverhoging, 17.04.2020

Transport in tijden van corona: Enkele praktische vragen, 16.04.2020

Vakantiedagen en gewaarborg loon bij ziekte - Medeling sociale patners, 14.04.2020

Herhaling veiligheidsvoorschriften, 14.04.2020

Het nieuwe coronavirus: Stand van zaken op 10/04/2020

Het nieuwe coronavirus: Enquête inzake de steunmaatregelen van de federale en gewestelijke overheden, 09.04.2020

Persbericht: Sector met het water aan de lippen, geen ademruimte voor bijkomende premies!, 07.04.2020

De sociale actualiteit in de sector Transport & Logistiek: RSZ-Uitstel van betaling voor ondernemingen met zwaar verminderde activiteit, 06.04.2020

Het nieuwe Coronavirus: Vlaanderen – compensatiepremie ondernemers, 02.04.2020

Het nieuwe Coronavirus: Febelfin – FAQ steunmaatregelen financiële sector, 02.04.2020

Het nieuwe Coronavirus: Transport – Noodmaatregelen COVID-19, 01.04.2020

Het nieuwe Coronavirus: 30% van de vrachtwagens rijdt niet meer! De nodige steunmaatregelen voor de sector blijven uit…, 01.04.2020

Het nieuwe Coronavirus: Leasing en verzekering van voertuigen: Schorsing van de overeenkomst en uitstel van betaling, 30.03.2020

Het nieuwe Coronavirus: Uitstel betaling RSZ en bedrijfsvoorheffing, Volledig Sluiting, 27.03.2020

PERSBERICHT: Coronavirus: De transport en logistieke sector is breder dan louter de bevoorrading van (voeding)winkels!, 27.03.2020

Het nieuwe coronavirus:Opleiding en examen ADR opgeschort Geldigheidstermijn ADR-certificaten verlengd, 24.03.2020

De vertegenwoordigers van de werkgeverfederaties en de vakbonden moedigen iedereen aan om hun helden te beschermen door het naleven van strikte gezondheidsrichtlijnen, 23.03.2020

Gemeenschappelijke communicatie van de werkgevers- en werknemersfederaties om de koopkracht van arbeiders uit de sector Transport & Logistiek te vrijwaren 23.03.2020

Het nieuwe Coronvirus: Gebrek aan werk en corona - Sterk vereenvoudigde procedure, 23.03.2020

Gebrek aan werk en corona - Sterk vereenvoudigde procedure / Niewsbrief PayCover, 20.03.2020

Het nieuwe coronavirus: Uitstel eerste keuring en beperkte opening keuringsstations in Vlaanderen, 20.03.2020

Het nieuwe Coronavirus: Noodmaatregelen: Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor arbeiders, 19.03.2020

Afbetalingsplan voor BTW en andere belastingen, 16.03.2020

Corona: 10 maatregelen voor werkgevers, 13.03.2020

Het nieuwe coronavirus: Ontsmetting van vracht(wagens), 11.03.2020

Corona-virus transport checklist, TLA, 10.03.2020

Coronavirus : Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, 10.03.2020

Het nieuwe coronavirus en ondernemingen : Overzicht van de maatregelen, 10.03.2020

Het nieuwe coronavirus en de sociale bijdragen van zelfstandigen: Federale hulpmaatregelen, 09.03.2020

 

 

UPTR
LIEGE - LUIK

Z.I. des Hauts-Sarts
Rue de l'Abbaye 138
4040 Herstal
Tel. : +32 (0)4 361 40 90
Fax : +32 (0)4 367 73 51
E-mail : info@uptr.be 

UPTR
BRUXELLES - BRUSSEL


Avenue du port 104-106

1000 Bruxelles

Tel. +32 (0) 2 420 54 56  

Fax: +32 (0) 2 420 67 79
E-mail : info@uptr.be 

PAYCOVER


Secrétariat social spécialisé 

Gespecialiseerd sociaal Secretariaat

Engelse Wandeling 2 Bus K07G
8500 KORTRIJK

Tel: + 32 (0)56 60 17 38
Fax: + 32 (0)56 61 36 03
E-mail: info@paycover.be