Team

Michal Reul Secretaris Generaal carr

Michaël REUL

Secretaris Generaal

 

RIK 8935

Sophie SCHEQUENNE

Verantwoordelijke Luik
Sociale Wetgeving, Rij -en rusttijden

sophie@uptr.be

   

 

 Transportvergunningen, Schuldvorderingen, Bestelling vrachtbrieven CMR

info@uptr.be

order@uptr.be

margot

Margot SCHLEISS

Facturatie en financieel beheer

margot@uptr.be

  

RIK 8929

Marie STRIVAY

Dienst recuperatie BTW

marie@uptr.be

 

ssc

Saki SCOULIKARIS

Betaalkaarten en badges

badges@uptr.be

 

elodie

Elodie VANHUFFELEN

Betaalkaarten en badges, bestelling vrachtbrieven CMR

badges@uptr.be

order@uptr.be

vdm

Véronique DE MEYER

Verplichte permanente opleiding

veronique@uptr.be

 

li

Liliane INGRAO

Veiligheidsadviseur, ADR opleidingen
liliane@uptr.be

 

Ronald2

Ronald TIEBOUT
Juridisch adviseur
ronald@uptr.be

 

Benoit LEFERE

Benoît LEFERE
Licenties, Schuldvorderingen, Bestelling vrachtbrieven CMR

benoit@uptr.be

 

ns

Nicole SMEKENS
Dienst Recuperatie Accijnzen
nicole@uptr.be

RIK 1669

       Valérie THIRIA 

Dienst Recuperatie Accijnzen

valerie@uptr.be

 

UPTR
LIEGE - LUIK

Z.I. des Hauts-Sarts
Rue de l'Abbaye 138
4040 Herstal
Tel. : +32 (0)4 361 40 90
Fax : +32 (0)4 367 73 51
E-mail : info@uptr.be 

UPTR
BRUXELLES - BRUSSEL


Avenue du port 104-106

1000 Bruxelles

Tel. +32 (0) 2 420 54 56  

Fax: +32 (0) 2 420 67 79
E-mail : info@uptr.be 

PAYCOVER


Secrétariat social spécialisé 

Gespecialiseerd sociaal Secretariaat

Engelse Wandeling 2 Bus K07G
8500 KORTRIJK

Tel: + 32 (0)56 60 17 38
Fax: + 32 (0)56 61 36 03
E-mail: info@paycover.be