• fr
 • nl
 • Terugvordering BTW

  Terug naar diensten

  De BTW betaald op de beroepskosten gemaakt in het buitenland (diesel, péages, huur, takeldienst, herstellingen,…) is terugvorderbaar. Nog te veel bedrijven zijn hiervan niet op de hoogte en grijpen naast een niet verwaarloosbare financiële inbreng.

  Deze terugvorderingsaanvragen van de BTW kunnen per trimester, semestrieel of jaarlijks worden ingediend, in functie van een minimum bedrag dat door de fiscale autoriteiten van de betrokken landen wordt opgelegd.

  Wij stellen u al onze fiscale en internationale ervaring ter beschikking, van de indiening van uw dossier tot de uiteindelijke terugbetaling. De dagelijkse opvolging in verschillende talen is onze zorg en niet de uwe!

  Het volstaat om ons de originele facturen te bezorgen, samen met een volmacht per betrokken land (een eenmalig te volgen procedure) en wij ontfermen ons over alles.

  Om aanvaard te worden, moeten de originele facturen de volgende vermeldingen bevatten:

  • Naam, adres en BTW nummer van de leverancier
  • Naam, adres en BTW nummer van uw bedrijf
  • Beschrijving en hoeveelheid van de betrokken goederen en/of diensten
  • Facturatiedatum en leveringsdatum
  • Prijs exclusief BTW, bedrag en koers BTW, prijs BTW inbegrepen
  • Nummer factuur

  De uiterste datum van indiening van een terugvorderingsaanvraag is op 30 september van het jaar volgend op het jaar waarin de facturen zijn opgesteld. Wij raden u echter wel aan om uw dossiers zo vlug mogelijk in te dienen. Volgens de Europese regelgeving is de terugbetalingsperiode maximum 4 maand, te rekenen vanaf de datum waarop het dossier werd ingediend. Onze dienst terugvordering BTW recupereert uit de volgende landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

  Waarom de terugvodering van de in het buitenland betaalde BTW toevertrouwen aan UPTR?

  • Wij kennen en verdedigen uw beroep
  • Dienst toegankelijk voor iedereen, met speciale voorwaarden voor onze leden
  • Meer dan 20 jaar expertise in de terugvordering van de BTW
  • Dekking van alle landen van de Europese Unie
  • Geen onnodige administratieve lasten: U vertrouwt ons uw buitenlandse facturen toe en wij ontfermen ons over alles
  • U doorkruist verscheidene landen, maar heeft dankzij ons slechts één enkele gesprekspartner voor al uw vragen in verband met BTW
  • Wij luisteren naar u en antwoorden in uw taal

  Voor meer informatie

  UPTR staat altijd voor u klaar. Aarzel dus zeker niet om contact met ons op te nemen.