• fr
 • nl
 • Onze
  diensten

  De taak van een federatie is niet beperkt tot het verschaffen van kwaliteitsvolle informatie.

  Om ondernemers te ondersteunen en hun leven te vereenvoudigen biedt UPTR een uitgebreid gamma aan gespecialiseerde diensten aan, die rechtstreeks betrekking hebben op de dagdagelijkse realiteit van vervoerders en logistieke spelers.

  Onze diensten
 • Vervoersvergunningen

  De toegang tot het beroep van wegvervoerder is streng geregeld. Het bezitten van een vervoersvergunning is een noodzakelijke voorwaarde om actief het beroep van vervoerder uit te oefenen.

  U kan altijd beroep doen op de adviezen en diensten van UPTR om u bij te staan bij deze administratieve taken in verband met deze vergunning.

 • CMR-vrachtbrieven en vervoersdocumenten

  De vrachtbrief, genaamd “CMR”, is een belangrijk document dat de Wet oplegt voor ieder transport dat uitgevoerd wordt door een vervoersonderneming voor rekening van derden.

 • Betaalkaarten en badges voor kilometerheffing, snelwegen en tunnels

  Om zowel het beheer en de betaling van de Belgische kilometerheffing als deze van andere kilometerheffingen, bruggen, tunnels en wegen te vereenvoudigen, kan UPTR u een ‘interoperabele’ OBU bezorgen.

  Met één OBU, die overal in Europa erkend wordt, kan UPTR uw leven, en dat van de chauffeur, vereenvoudigen.

 • Terugvordering accijnzen

  De inning van accijnzen op bedrijfsdiesel is van het grootste belang voor de financiën van een transportbedrijf.

  UPTR helpt u met alle administratieve procedures die nodig zijn om accijnzen in te vorderen.

 • Terugvordering BTW

  De BTW betaald op de beroepskosten gemaakt in het buitenland (diesel, tolwegen, huur, takeldienst, herstellingen,…) is terugvorderbaar.

  Om uw administratief werk te vergemakkelijken, treedt UPTR op als tussenpersoon en neemt het hele proces van terugvordering van de BTW op zich, in alle landen van de Europese Unie.

 • Schuldinvordering

  UPTR heeft voor haar leden een incassodienst op maat, aangepast aan de noden van de transportsector, die u kan bijstaan om uw onbetaalde facturen in te vorderen.

 • Wegeninfo

  Aangezien mobiliteit een essentiële factor is voor de rentabiliteit van een vervoersonderneming, verstrekt de UPTR officiële informatie over lopende en toekomstige wegwerkzaamheden.