• fr
 • nl
 • Toegang tot het beroep

  Het beroep van wegvervoerder is strikt gereglementeerd. Transportondernemer worden is niet iets wat je kunt improviseren. De toegang tot het beroep is gebaseerd op een aantal regels. Op Europees niveau bij Verordening 1071/2009 en in België bij de wet van 15 juli 2013.

  Meer info
 • CMR-Vrachtbrieven

  De wet van 15 juli 2013 betreffende het goederenvervoer over de weg verplicht het gebruik van een vrachtbrief voor iedere zending, overeenkomstig de bepalingen van het CMR-Verdrag.

  Meer info
 • Algemene voorwaarden voor wegvervoer

  De algemene voorwaarden voor wegvervoer zijn een belangrijk juridisch instrument in de relatie tussen de opdrachtgever, de verlader, de vervoerder en de geadresseerde. In het internationale vervoer wordt deze relatie tussen de verschillende spelers in de logistieke wereld wettelijk geregeld door het CMR-verdrag.

  Meer info
 • E-cmr: Elektronische vrachtbrief

  Op 1 december 2017 ging het BeNeLux-proefproject inzake het gebruik van de elektronische vrachtbrief (e-CMR) van start. Het project is beperkt tot het goederenvervoer binnen de Benelux (zowel nationaal als grensoverschrijdend). De oorspronkelijke looptijd was beperkt tot drie jaar maar werd inmiddels verlengd tot 2025.

  Meer info
 • Rij- en rusttijden & Tachograaf

  De bepalingen van verordening (EG) nr. 561/2006 inzake rij- en rusttijden in het wegvervoer zijn van toepassing op iedere verplaatsing die geheel of gedeeltelijk plaatsvindt op wegen die voor openbaar gebruik toegankelijk zijn, zowel in lege als in geladen toestand met een voertuig bestemd voor het vervoer van goederen waarbij de toegestane maximummassa van de voertuigen, aanhangwagens en opleggers inbegrepen, meer dan 3,5 ton bedraagt;

  Meer info
 • Verplichte permanente opleiding ‘Code 95’

  De beroepschauffeur die de uitbreiding van zijn beroepsbekwaamheid wenst te verkrijgen, moet gedurende een referentieperiode van 5 jaar 35 uur permanente vorming volgen, per module van minstens 7 uur, over een referentieperiode van 5 jaar.

  Meer info
 • ADR-training

  Het Europees Verdrag betreffende vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) vereist dat bestuurders van voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren, beschikken over een opleidingsgetuigschrift ADR.

  Meer info
 • Postwet 

  Vervoerders en logistieke spelers zijn zich ervan bewust dat de UPTR zich al vele jaren bezighoudt met het verzekeringsprobleem in de transportwereld en al het mogelijke heeft gedaan om vervoerders in staat te stellen een professional te vinden op maat van de specifieke risico's waaraan ze dagelijks worden blootgesteld

  Meer info
 • Verzekeringen 

  Vervoerders en logistieke spelers zijn zich ervan bewust dat de UPTR zich al vele jaren bezighoudt met het verzekeringsprobleem in de transportwereld en al het mogelijke heeft gedaan om vervoerders in staat te stellen een professional te vinden op maat van de specifieke risico's waaraan ze dagelijks worden blootgesteld

  Meer info
 • Brexit- en douanedocumenten

  Sinds 1 januari 2021 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie definitief verlaten. De Europese regels die van toepassing zijn op de betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk, met name op het gebied van btw en douane, zijn nu de regels die worden toegepast op de betrekkingen met een land dat geen lid is van de EU.

  Meer info
 • Salaris- en arbeidsvoorwaardenschalen CP 140.03 & 226

  De loonkosten zijn de voornaamste kostenpost van een Belgische vervoersonderneming. De transport- en logistieke sector behoort bij één van de meest ingewikkelde sectoren op het gebied van loonvoorwaarden.

  Meer info
 • Sociaal Fonds Transport en Logistiek (SFTL)

  “SFTL” is de officiële naam van het Sociaal Fonds voor arbeiders actief in de sector van Transport en Logistiek. Het is aan dit fonds dat alle werkgevers die onder het PC 140.03 vallen, maandelijks bijdragen betalen (via een inhouding van de RSZ op de bruto loonmassa van hun arbeiders).

  Meer info
 • Eerlijke concurrentie

  In afwachting van de omzetting van EU Richtlijn 2020/1057 in nationaal recht door de 27 EU-lidstaten tegen ten laatste 2 februari 2022, blijven vervoersondernemingen onderworpen aan een allegaartje van verplichtingen, dat verschillend is in ieder land.

  Meer info
 • Detachering

  In afwachting van de omzetting van EU Richtlijn 2020/1057 in nationaal recht door de 27 EU-lidstaten tegen ten laatste 2 februari 2022, blijven vervoersondernemingen onderworpen aan een allegaartje van verplichtingen, dat verschillend is in ieder land.

  Meer info
 • Professionele diesel

  Geschiedkundigen zullen zich herinneren dat het Federale regeerakkoord ‘Verhofstadt II’, onderhandeld tussen de socialisten en liberalen in juli 2003, heeft geleid tot de totstandkoming van het systeem van de “Professionele diesel”.

  Meer info
 • Kilometerheffing

  Sinds 1 april 2016 dienen vrachtwagens die gebruik maken van wegen die onder de kilometerheffing vallen verplicht uitgerust zijn met een ‘OBU’.

  Meer info
 • Verkeersbelasting

  In het verleden nog een Federale bevoegdheid, is de jaarlijkse verkeersbelasting (niet te verwarren met de kilometerheffing…) op heden een regionale bevoegdheid.

  Meer info
 • Investeringssteun en subsidies

  Subsidies en staatssteun aan bedrijven zijn strikt gereguleerd door Europese verordeningen, waaronder Verordening 1407/2013, beter bekend als de 'de-minimisverordening'.

  Meer info
 • Constructeurskartel: Actie Deminor

  Volvo/Renault, MAN, Daimler (Mercedes), Iveco, DAF en Scania kregen in 2016 en 2017 een boete van meer dan 3,8 miljard euro opgelegd voor hun deelname tussen 1997 en 2011 aan een illegaal kartel op de vrachtwagenmarkt. Als gevolg van dit kartel betaalden transportondernemingen kunstmatig hoge prijzen voor de aankoop, leasing of huur van hun vrachtwagens.

  Meer info
 • Financiële analyse van de transportsector

  Dankzij deze jaarlijkse financiële check-up van de vervoerssector beschikt de UPTR over een evolutieve beoordeling van de gezondheidstoestand van de Belgische vervoersbedrijven. Doordat de UPTR over objectieve cijfers beschikt, kan zij haar argumenten in haar lobbymissie verdedigen.

  Meer info
 • Uitzonderlijk vervoer

  De regionalisering van het uitzonderlijk vervoer en de begeleiding van bepaald uitzonderlijk vervoer hebben het leven van de vervoerders en begeleiders (intern of extern) er niet eenvoudiger op gemaakt.

  Meer info
 • Ladingsverzekering en gewichtsverdeling

  De Europese Richtlijn 2014/47/EU betreffende de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de Unie aan het verkeer deelnemen zorgt voor een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de verschillende betrokken partijen (vervoerder, afzender, verlader, bestuurder,…) omtrent verpakking van de goederen, het gebruik van een geschikt voertuig en de nodige ladingzekering.

  Meer info
 • Frankrijk: verbod op grensoverschrijvend vervoer van 44 ton

  Reeds vele jaren blijft UPTR, aan al wie het horen wil, zeggen en herhalen dat Europese richtlijnen opgelegd worden aan de lidstaten van de EU, maar dat zij niet ingeroepen kunnen worden door de lidstaten van de EU tegen een individu.

  Meer info
 • Dode hoek

  Ondanks vele technologische verbeteringen aan de voertuigen, blijft de menselijke factor dominant aanwezig: een chauffeur heeft immers maar twee ogen en kan niet op hetzelfde ogenblik alles rondom zijn voertuig waarnemen!

  Meer info