• fr
 • nl
 • Ondanks vele technologische verbeteringen aan de voertuigen, blijft de menselijke factor dominant aanwezig: een chauffeur heeft immers maar twee ogen en kan niet op hetzelfde ogenblik alles rondom zijn voertuig waarnemen!

  Jaarlijks nemen de dodelijke verkeersongevallen waarbij vrachtwagens betrokken zijn af. Niettemin wil UPTR niet op de lauweren rusten en is elk dodelijk verkeersongeval voor UPTR er nog één te veel: Go for zero! Het is in dit kader dat UPTR in 2018 meer dan 20.000 stickers heeft laten drukken om alle weggebruikers te wijzen op het bestaan van de dode hoek en de gevaren die eraan verbonden zijn.

  Het initiatief #DodeHoekUITKIJKEN ligt in lijn met de verschillende andere proactieve acties die de sector reeds ondernomen heeft. Het probleem van de dode hoek wordt benadrukt door de lengte van vrachtwagens en de gevolgen ervan zijn des te belangrijker omdat ze zwakke gebruikers, en meer in het bijzonder fietsers, betreffen. Ondanks vele technologische verbeteringen aan de voertuigen, blijft de menselijke factor dominant aanwezig: een chauffeur heeft immers maar twee ogen en kan niet op hetzelfde ogenblik alles rondom zijn voertuig waarnemen.

  Net voor aanvang van het nieuwe schooljaar, heeft UPTR het initiatief genomen om het probleem van de dode hoek terug onder de aandacht te brengen van alle weggebruikers en dit door het opstarten van een sensibiliseringscampagne via de vrachtwagens van zijn ruim 2000 aangesloten transportondernemingen.

  “Niemand is profeet in eigen land…”

  In 2020 heeft Frankrijk besloten om in de Franse Wegcode de verplichting voor alle voertuigen van meer dan 3,5 ton in te voeren om vanaf 1 januari 2021 voorzien te zijn van signalisatie die de dode hoeken aanduidt.

  De bedoeling van deze typische Franse regel is dat andere (Franse) weggebruikers, en in het bijzonder de meest zwakke, een beter zicht hebben op de dode hoeken van vrachtwagens. Voertuigen met een MTM van meer dan 3,5 ton dienen uitgerust te zijn met een duidelijke signalisatie voor alle dode hoeken, die zichtbaar is op beide zijden en de achterkant van het voertuig, wanneer zij zich op het Franse grondgebied bevinden.

  De stickers voor deze signalisatie kunnen besteld worden via onze webshop