• fr
 • nl
 • Wie is UPTR?

  De hoofdmissie van UPTR bestaat erin de Belgische Transport & Logistieke ondernemingen te vertegenwoordigen en te informeren.

  Als nationale beroepsvereniging, verdedigt UPTR voortdurend de economische belangen van de Transport & Logistieke sector.

  Eisenbundel

  UPTR verdedigt al sinds 1937 de belangen van zelfstandigen en ondernemingen van de sector Transport & Logistiek.

  In alle dossiers (economisch, fiscaal, sociaal, milieu, …), ongeacht haar gesprekspartners (vakbonden, administratie, federaties, ministeriele kabinetten, media…), voert UPTR dag na dag haar lobbyactiviteit uit met steeds dezelfde leuze: “Respecteer onze ondernemers”.

  Een verwittigd man is er twee waard! Dat is waarom de UPTR-medewerkers er dagelijks aan werken om de UPTR-leden op de hoogte te houden van de vele ontwikkelingen in een sector, die politiek zo onder vuur wordt genomen, als de sector van het wegtransport.

  Sinds 1937, kent de Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke ondernemers vzw, een voortdurende ontwikkeling van haar diensten.

  UPTR is dus ook uw raadgever voor al uw juridische, sociale of fiscale vragen. UPTR verbindt er zich toe, met haar gespecialiseerde partners, steeds naar de meest adequate oplossing voor uw probleem te zoeken.

  UPTR zal er echter altijd over waken dat de beroepsvereniging, dé ontmoetingsplaats bij uitstek voor de ondernemers blijft.

  Met deze filosofie in het achterhoofd claimt UPTR de fel begeerde positie van meest representatieve beroepsvereniging van de Transport & Logistieke sector. Bovendien beschikt UPTR over een uitgebreid aanbod aan diensten die tegemoet komen aan de noden van vervoerders en logistieke spelers.

  UPTR streeft er naar het centrale contactpunt te zijn van de ondernemingen in de Transport & Logistieke sector.

  Als Belgische federatie informeert zij haar leden op een transparante manier en stelt verschillende diensten te hunner beschikking om het leven van de belangrijke economische actoren die de vervoerders en logistieke spelers zijn, te vereenvoudigen.

  Je moet eerst weten wat je wilt, dan moet je de moed hebben het te zeggen, dan heb je de energie nodig het te doen

  Georges Clemenceu

  Onze waarden

  Betrokkenheid

  Dynamisme

  Duidelijkheid

  Passie

  Eerlijkheid

  Strijdvaardigheid

  Team UPTR

  Team

  Bestuursorgaan

  Samen staan de dynamische leden van het UPTR-team dagelijks in voor alle taken en diensten van de beroepsfederatie.

  Michaël Reul

  Secretaris Generaal

  Sophie Schequenne

  Verantwoordelijke Luik, Sociale Wetgeving, Rij -en rusttijden

  Ronald Tiebout

  Juridisch adviseur

  Liliane Ingrao

  Veiligheidsadviseur, ADR opleidingen

  Saki Scoulikaris

  Betaalkaarten en badges

  Margot Schleiss

  Facturatie en financieel beheer

  Véronique De Meyer

  Verplichte permanente opleiding

  Marie Strivay

  Dienst recuperatie BTW

  Elodie Vanhuffelen

  Betaalkaarten en badges, bestelling vrachtbrieven CMR

  Sébastien Schmets

  Licenties en bestelling vrachtbrieven CMR

  Benoît Lefere

  Licenties, Schuldvorderingen, Bestelling vrachtbrieven CMR

  Valérie Thiria

  Dienst Recuperatie Accijnzen

  De vzw UPTR wordt collegiaal beheerd door haar Bestuursorgaan. Dit Bestuursorgaan wordt om de vier jaar vernieuwd.

  De leden van het Bestuursorgaan van UPTR belichamen alle facetten van het wegtransport en de logistiek en dit over het gehele Belgische grondgebied.

  Het Bestuursorgaan wordt voorgezeten door de (tweetalige) Voorzitter van UPTR, ondersteund in zijn taken door twee Vice-Voorzitters (paritair samengesteld uit de twee voornaamste taalgroepen) en de schatbewaarder.