• fr
 • nl
 • Johan Van Den Keybus

  "Transport van zware ladingen, afbraak, grondwerken, recycling van afval, verhuur van containers"


  TRANSPORTS VDK In het kort

  Oprichting : 1978

   

  Activiteiten : Transport van zware ladingen, afbraak, grondwerken, recycling van afval, verhuur van containers

   

  Vloot : 15 voertuigen (met huif of platform, containerchassis, kippers)

   

   

  www.vdksprl.be

   Johan Van Den Keybus is eveneens een kind van de sector. Zijn vader was de oprichter van VDK in 1978, hijzelf kwam in het familiebedrijf na zijn humaniora, terwijl zijn broer het bedrijf vervoegde eind de jaren 90. Een “oudgediende” die zijn kennis ten dienste wil stellen van de hele sector via de UPTR.

  “Na mijn secundaire studies en het behalen van mijn transportcompetentie ben ik onmiddellijk begonnen in het familiebedrijf. Ik geniet van een opleiding die me geleerd heeft om niet van anderen te vragen wat ik zelf kan doen. Ik heb dus mijn beroep geleerd door allerlei taken uit te voeren binnen VDK. Dat heeft het me mogelijk gemaakt een duidelijk beeld te krijgen van het werk dat toevertrouwd wordt aan de medewerkers, waarvan ik hier de waarde wens te onderlijnen”, stelt J. Van Den Keybus.

  Wat zijn engagement binnen de UPTR betreft, dat kwam als vanzelf: “Ik ben 50 jaar en heb meer dan 30 jaar in het beroep achter de rug. Ik ben van mening dat het nuttig is om meebeleefde situaties aan te halen tijdens vergaderingen, de echte problemen er aan te koppelen en niet enkel te roepen om zich te manifesteren, maar voorstellen te doen, samen te stellen en bedrijven zoals het onze met hun eigenheden te verdedigen. Dat is de filosofie van de UPTR en naar mijn mening ook de kracht van de federatie.” Hij voegt er aan toe: “Ik heb het geluk te kunnen deelnemen aan vergaderingen waarop de vertegenwoordigers van belangrijke, multinationale bedrijven aanwezig zijn. Hun zorgen zijn absoluut niet te vergelijken – of slechts een beetje -, maar zij beschikken over de structuren en de drukkingsmiddelen om daarmee om te gaan en vaak zelfs druk uit te oefenen op bescheidener transportbedrijven. De UPTR verdedigt deze laatste en dat waardeer ik erg.”

  «  De middelen en de wetgeving evolueren, men moet bereid zijn te veranderen. »

  «  DE MENTALITEIT VERANDEREN »

   Om hun visie op het wegtransport beter te omkaderen vroegen wij de leden van de Administratieve Raad van de UPTR een antwoord te formuleren op volgende vragen. De antwoorden van Johan Van Den Keybus:

  Voor mij is het wegtransport… “een schakel in onze ontwikkelingsketen. Als het nu de grootste is, de middelste of de kleinste, indien hij er mee ophoudt dan zullen uw goederen, voeding, drank, … nooit tot bij u geraken…”

  Voor mij is de toekomst van het wegtransport verbonden met… “een verandering in mentaliteit. De middelen, de fysieke informatie, de colli’s hebben weinig belang, de lading moet zich verplaatsen. De middelen en de wetgeving evolueren en, zonder alles te accepteren, moet men toch bereid zijn te veranderen zowel bij de transporteurs als bij de andere spelers in de ketting, telkens met oog op het imago waarvoor het transport staat. We zijn niet meer in de far-west …”