• fr
 • nl
 • Vervoersvergunningen

  Terug naar diensten

  De toegang tot het beroep van wegvervoerder is streng geregeld. Het bezitten van een vervoersvergunning is een noodzakelijke voorwaarde om actief het beroep van vervoerder uit te oefenen.

  Om het beroep van vervoerder uit te oefenen dient de vervoerder te voldoen aan 4 essentiële voorwaarden:

  • Beschikken over een daadwerkelijke vestiging.
  • Binnen de onderneming beschikken over een ‘vervoersmanager’ die houder is van een certificaat van vakbekwaamheid, in België, na examen, afgeleverd door de FOD Mobiliteit en Vervoer.
  • Voldoen aan de voorwaarden van de betrouwbaarheidseis.
  • Beschikken over de noodzakelijke financiële draagkracht

  Indien aan bovenstaande voorwaarden voldaan wordt, levert de FOD Mobiliteit en Vervoer een communautaire vergunning voor het vervoer van goederen af.

  U kan altijd beroep doen op de adviezen en diensten van UPTR om u bij te staan bij deze administratieve taken in verband met deze vergunning.

  Voor meer informatie, aarzel niet om onze diensten te contacteren. Telefonisch op het nummer 02/420.54.56 of per email : info@uptr.be

  UPTR staat altijd voor u klaar. Aarzel dus zeker niet om contact met ons op te nemen.