• fr
 • nl
 • Ronny Joos

  "Het voortbestaan van de sector garanderen"


  GHEYS in het kort

  Oprichting : 1896

   

  Activiteiten : Bulktransport, transport met huif- wagens, containervervoer (multimodaal met 2 eigen containerterminals), logistiek (opslag, behandeling, diensten met toegevoegde waarde), contractuele diensten (logistieke diensten in house).

   

  Parc : 220 trekkers, 375 opleggers

   

   

  www.gheys.com

  Men kan aan het hoofd staan van een groot Belgisch transportbedrijf en toch gevoelig blijven voor de situatie van alle ondernemingen in de sector, om het even van welke omvang. Dat is het geval met Ronny Joos, CEO van de groep Gheys, die onder meer om die reden lid geworden is van de UPTR. 

  Tijdens de eerste 16 jaar van zijn werkzaam leven was Ronny Joos aan de slag als bedrijfsrevisor. Eerst bij Mazars, vervolgens via zijn eigen kantoor. Daarna zet hij de stap naar het wegtransport, zoals hij zelf uitlegt: “Sinds 2012 werk ik voor de groep Gheys. Tot januari 2017 was dat als financieel directeur en daarna als CEO. De groep Gheys is een 3PL dienstverlener die zich concentreert op petrochemie en dan in bijzonderheid de kunststofindustrie.”

  “De belangen verdedigen van de sector om de duurzaamheid op lange termijn te garanderen”, zo omschrijft Ronny Joos de reden voor zijn engagement in de schoot van de UPTR. Hij legt dat verder uit: “Transport en logistiek blijft een zeer belangrijke sector voor België, maar ook een grote werkgever. Dit wordt veelal miskent.” Wat de rol van de UPTR betreft, ziet hij het zo: “Een beroepsorganisatie moet er zijn voor alle ondernemingen van de sector. Het gaat om het algemeen belang van alle deelnemende partijen in onze branche. Het mag niet zijn dat enkele grote spelers vanuit hun omvang en lobby de sector vooral naar hun hand zetten. Ik ben van mening dat het goed zou zijn voor het algemeen belang van onze sector dat de drie federaties zich verenigen om één sterke federatie te vormen.”

  « EEN STERKE EN EENSGEZINDE FEDERATIE »

  Om hun visie op het wegtransport beter te omkaderen hebben wij de leden van de Administratieve Raad van de UPTR gevraagd de volgend zinnen aan te vullen. De antwoorden van Ronny Joos:

  Voor mij is het wegtransport… “de slagader van het dagelijkse leven.”

  Voor mij is de toekomst van het wegtransport verbonden met… “een sterke en eensgezinde federatie en het opnieuw aantrekkelijk (respect) en concurrentieel (loonkost) maken van het beroep.”

  « Transport en logistiek blijft een grote werkgever. »