• fr
 • nl
 • Fabien Vander Auwera

  "Een visie op logistiek bijdragen"


  MOUSQUETAIRES BASE VILLERS-LE-BOUILLET en bref

  Oprichting : 1996

   

  Activiteiten : transport en logistiek voor de 78 Intermarché winkels in Wallonië

   

  Parc : 5 trekkers + onderaannemers

   Fabien Vander Auwera is Directeur Menselijke Hulpbronnen binnen een ‘transport en logistiek unit in België van de Franse groep Mousquetaires. Deze unit zorgt voor de bevoorrading van de Intermarché winkels en werkt eerder als een logistiek bedrijf dan als een transporteur. Fabien Vander Auwera draagt die logistieke visie uit naar de UPTR.

  Met een achtergrond als sociaal assistent werd Fabien Vander Auwera geëngageerd in de afdeling menselijke hulpbronnen van de SA Base in Villers-le-Bouillet, opgericht in 1996. Enkele jaren later behaalt hij een Master in arbeidswetenschap en bekleedt sinds 9 jaar de post van RH in dezelfde SA. Hij verduidelijkt: “Les Mousquetaires is een groepering die transport en logistiek omvat, de Intermarchés, productiesites, enz. De logistieke units belasten zich met het bevoorraden van de Intermarché winkels. In België is die unit Base Villers-le-Bouillet, waar goederen opgeslagen worden, bestellingen voorbereid en uiteindelijk geleverd aan de 78 Intermarché winkels in Wallonië. De onderneming telt 207 medewerkers.”

  Zijn engagement ten opzichte van de UPTR is historisch: “De vroegere directeur van de site was administrateur bij de UPTR. Ons engagement dateert dus niet van gisteren. Vandaag ben ik het die in de federatie zetelt en mijn acties zijn er op gericht een bijdrage te vormen voor de UPTR, dankzij mijn ervaring. Dat gaat dan om een logistieke visie die verder gaat dan het transport op zich. Deel uitmaken van de UPTR maakt het ook mogelijk beter de realiteit van het terrein te begrijpen, een beroep dat het niet gemakkelijk heeft, en ook de chauffeurs beter te begrijpen. Begrip hebben voor het leven van anderen, zelf zien wat daar gebeurt, dat is echt primordiaal. Mijn contacten met de UPTR zijn op dat vlak erg verrijkend.”

  «  De toekomst ligt in digitalisering, die zal zorgen voor flexibiliteit en snelheid. »

  «  ÉÉN VAN DE MOOISTE BEROEPEN TER WERELD »

   Om hun visie op het wegtransport beter te omkaderen vroegen wij de leden van de Administratieve Raad van de UPTR om de volgende zinnen aan te vullen. De antwoorden van Fabien Vander Auwera:

  Het wegtransport betekent voor mij… “één van de mooiste beroepen ter wereld, één van de meest interessante ook. Transport en logistiek kunnen a priori eenvoudig lijken, maar het is in de realiteit zeer ingewikkeld. Men moet snel en flexibel zijn en prestaties aanbieden met een hoge kwaliteit en vooral met veel verbeelding om de dagelijkse problemen op te lossen.”

  Voor mij is de toekomst van het wegtransport verbonden met… “multimodaliteit en intermodaliteit via een betere internationale samenwerking binnen Europa. De toekomst zal bepaald worden door duidelijker en meer uniforme akkoorden, alsook door de digitalisering die zal zorgen voor flexibiliteit en snelheid.”