• fr
 • nl
 • Jean-Marie Constant


   Met meer dan veertig jaar achter de rug in transport heeft Jean-Marie Constant zowat alles al gezien. Hij zag daarbij zijn sector vooral radicaal veranderen. Maar in de grond is dat wat dertig jaar geleden van toepassing was het nog altijd vandaag. Het komt er op aan goed georganiseerd te zijn en te waken over de rentabiliteit. De “wijze” is vandaag erelid van de Administratieve Raad van de UPTR.

  Jean-Marie Constant vatte zijn loopbaan als transporteur aan in 1960 met een kleine vrachtwagen in dienst van SBT (Service Belge du Transport). Dat was toen de transportunit van Unilever. De onderneming specialiseerde zich daarna in het transport van brandstoffen. Jean-Marie Constant gaat verder: “In 1972 kom ik binnen bij BP Trading en Esso en ik koop een derde ADR-tankwagen. In 1975 sluit ik een contract af met de Cimenteries de Haccourt. Het bedrijf blijft beetje bij beetje groeien om te komen tot een tiental trekkers, 12 platformopleggers en 3 tankopleggers voor een effectief van 12 chauffeurs. In de zomer vervoerde ik cement en de winter stookolie en benzine. Ik ben op rust gegaan in 2004. Gedurende meer dan veertig jaar heb ik het bedrijf geleid met mijn echtgenote en was tevens veiligheidsadviseur.”

  Hij treedt toe tot de UPTR begin de jaren ’80. “Het was en het is nog steeds een zeer goede federatie die de transporteurs en meer bepaald de KMO’s uitstekend verdedigt. Dat is zeer belangrijk. Vandaag vertegenwoordig ik bovendien de UPTR bij het Sociaal Fonds voor Transport.”

  « HARD, MAAR AANGENAAM »

   Om hun visie op het wegtransport beter te omkaderen vroegen we de leden van de Administratieve Raad van de UPTR om volgende zinnen aan te vullen. De antwoorden van Jean-Marie Constant:

  Voor mij is het wegtransport… “heel wat verantwoordelijkheid, het is hard, soms zelfs zeer hard, maar ook aangenaam. Maar er is een goede theoretische en praktische opleiding nodig.”

  Voor mij is de toekomst van het wegtransport verbonden met… “een goede organisatie, een goede rentabiliteit en een goede kennis van de wetgeving en het materieel.”

  « UPTR verdedigt de transporteurs uitstekend. Dat is zeer belangrijk. »