• fr
 • nl
 • Tonia Marlair

  "Permanente brainstorming"


  TRANSPORTS DENIS-BRUXANT en bref

  Oprichting : 1968

   

  Activiteiten : transport van gevaarlijke producten, meer bepaald brandstoffen

   

  Vloot : 50 vrachtwagens

   

   

  www.ebtrans.eu

  Tonia Marlair is naar eigen zeggen « zeer actief in en gepassioneerd door gevaarlijke goederen ». « Zeer actief » is ook haar omschrijving voor de UPTR. Beide partijen waren gemaakt om elkaar te ontmoeten. 

  Het begon allemaal in 1991. In dat jaar vangt Tonia Marlair aan met haar loopbaan in het familiebedrijf, Transports Denis-Buxant. Die onderneming werd verkocht en geïntegreerd in de groep EB-Trans eind van de jaren ’90. Tonia Marlair zet het verhaal verder: “Ik bekleed er vandaag de functie van contract manager verantwoordelijk voor QHSSEP Belux. Gezien mijn investering binnen de VGL (Verband der Gefahrgutlogistik Luxemburg), waarvan ik de voorzitter ben, is er een evidente link naar de UPTR die er constant naar streeft om de transportwereld zo goed mogelijk te informeren en op te leiden. Dat slaat natuurlijk ook op het transport van gevaarlijke goederen, de ADR verplichtingen en de functie van veiligheidsadviseur. Sinds kort en op voorstel van de UPTR oefen ik tevens een mandaat uit als expert voor de Europese Commissie (voor rekening van de UETR). Voor EB-Trans waak ik over de kwaliteit van onze prestaties en opereer er als aangeduid werknemer (preventieraad) en veiligheidsadviseur. De onderneming is gespecialiseerd in het transport van gevaarlijke goederen, meer bepaald brandstoffen. Op dat vlak zijn er tal van eisen. Ik waak over de tevredenheid van onze klanten dankzij auditeurs/formateurs op het terrein.”

  “Ik ben al lang lid van de UPTR”, verklaart Tonia Marlair. “De UPTR is een zeer actieve federatie en van nabij betrokken bij de problemen in de sector. Zij verdedigt de belangen van het beroep EN de transporteur. Iedereen is er in vertegenwoordigd. Dat is de kracht van de federatie, altijd klaar om op vragen een antwoord te bieden. Het is een soort van permanente brainstorming. De problemen zijn overigens dezelfde in alle takken van transport. Wij praten er over en vinden oplossingen.”

  « ZICH STEEDS OPNIEUW HERUITVINDEN »

  Om hun visie op het wegtransport beter te omkaderen vroegen wij aan de leden van de Administratieve Raad van de UPTR om de volgende zinnen aan te vullen. De antwoorden van Tonia Marlair:

  Voor mij is het wegtransport… “een sector die altijd in beweging is, die de moeilijkheden waarmee ze geconfronteerd wordt moet overwinnen en zichzelf telkens opnieuw uitvinden.”

  Voor mij is de toekomst van het wegtransport verbonden met… “het besef van de regeringsinstanties welke moeilijkheden de transportsector tegenkomt. Maar het transport hoort niet echt tot de interesses van de politici en is slecht gekend door het grote publiek. Een echt besef zou nochtans voor vele oplossingen kunnen zorgen.”

  «  UPTR is altijd klaar om op vragen een antwoord te bieden. »