• fr
 • nl
 • Martin Berben

  "De familie op de eerste plaats"


  MARODE in het kort

  Creation : 1989

   

  Activités : service courrier

   

  Parc : 2 véhicules

   Als er al een transporteur is voor wie de familie voor alles gaat, dan is het Martin Berben. Dat gaat zelfs zover dat hij er voor koos dit beroep op een beperkte schaal uit te oefenen. Tussen het kapitaal en de familie heeft hij zijn keuze gemaakt. Hij werkt overigens samen met zijn zoon.

  Martin Berben is van de bouwsector overgestapt naar die van het transport. “Problemen met mijn rug hebben me gedwongen van sector te veranderen. Ik koos voor het transport, maar daarbij wou ik een beperkte omvang bewaren om voorrang te geven aan de relatie met mijn familie. Zo heb ik bijvoorbeeld nooit personeel gehad. Vandaag kan ik het werk en de familie combineren omdat mijn zoon me bijstaat. Wij hebben twee voertuigen en rijden voornamelijk voor UPS”, vertelt hij.

  Hij werd ongeveer 15 jaar geleden lid van de UPTR: “Door vervoersopdrachten te doen voor een internationaal koerier bedrijf werd ik geconfronteerd met machtsmisbruik door het betreffende bedrijf. Samen met in totaal 13 firma’s. Collega’s namen contact met een nabije federatie om ons in deze situatie te begeleiden. Echter toonden ze geen belangstelling in ons. Toevallig had ik info ontvangen over UPTR. Deze federatie heeft ons toen daadwerkelijk geholpen. Door de spontaniteit die zij aan de dag legden om ook kleine kmo’s te verdedigen, is dit vertrouwen gegroeid tot binnen de raad van bestuur. Het verder verloop resulteert dan in de functie van penningmeester. Dit weerspiegelt dat UPTR zich engageert met de kleine kmo. Centraal staat de persoonlijkheid van het individu, boven de omvang van het desbetreffend bedrijf. Door deze visie te handhaven slagen ze erin van een rechtvaardig en krachtdadig beleid te voeren ten dienste van elk transportbedrijf in België.”

  « Sommige sectoren van het transport zullen veranderen of zelfs verdwijnen. »

  « WE HEBBEN OVER NIET VEEL MEER DE CONTROLE »

   Om hun visie op het wegtransport beter te omkaderen, vroegen we de leden van de Administratieve Raad van de UPTR de volgende zinnen aan te vullen. De antwoorden van Martin Berben:

  Voor mij is het wegtransport… “de levenslijn van onze welvaart, maar het wordt geconfronteerd met regels die constant veranderen. Dit is niet houdbaar, noch op nationaal niveau als op Europees niveau.”

  Voor mij is de toekomst van het wegtransport verbonden met… “men zou de vraag beter veranderen in ‘hoe kan ik mijn onderneming rendabel houden?’ In de huidige economische crisis en de veranderingen in onze levenswijze lijkt het aangewezen van erg voorzichtig te zijn. De evolutie is zodanig dat het niet meer mogelijk is een economische visie aan te houden. Multinationals kunnen van de ene op de andere dag van hun voetstuk vallen. We hebben dus over niet veel nog zelf de controle. Daarentegen worden we geconfronteerd met de digitalisering ons opgelegd door de autoriteiten. Sommige sectoren van het transport zullen dan ook grondig veranderen of zelfs verdwijnen! Er zal een constante evolutie zijn, waar slechts enkelingen van zullen beter worden.”