• fr
 • nl
 • Boris Samovitch

  "Om mijn engagement waar te maken"


  Meer dan een halve eeuw doorbrengen in de wereld van het wegtransport, dat verdient een speciale vermelding. Die speciale vermelding gaat naar Boris Samovitch, de vroegere baas van het verhuisbedrijf Samo.b, die nu op rust is. Op pensioen maar nog altijd lid van het directiecomité van de UPTR.

  “Ik ben beginnen werken bij mijn vader op de leeftijd van 15 en een half jaar als verhuizer”, vertelt Boris Samovitch. “Toen ik 22 werd, ben ik voor eigen rekening gaan werken met één vrachtwagen en één werknemer. Vier jaar later had ik 2 vrachtwagens en 3 werknemers. In de loop der tijd bleef het bedrijf groeien. Na 20 jaar had ik de beschikking over 3 gebouwen en 10 voertuigen. Ik heb dus gedurende 50 jaar voor eigen rekening gewerkt. Op het einde telde de onderneming 20 voertuigen en 7 gebouwen voor een personeelsbestand van 15 mensen. Op mijn 73 jaar heb ik besloten mijn zaken door te geven.”

  Boris Samovitch was tevens een actief lid van de UPTR gedurende meer dan veertig jaar en is nog altijd lid van het directiecomité. Hij verduidelijkt: “Ik heb me geëngageerd om mijn engagement als verhuizer en transporteur waar te maken. Bovendien groepeerde – en doet dat overigens nog altijd – de federatie zowel de grote als de kleinste bedrijven, een positie waar ik heel gevoelig voor ben.” Te noteren dat deze dienstverlener voor het wegtransport ook de voorzitter was van de kamer van verhuizers in Wallonië gedurende 15 jaar en één van de eerste Belgen om zich aan te sluiten bij de FIDI (fédération internationale des déménageurs internationaux) voor bijna 20 jaar. 

  «  EEN WERK VAN LANGE ADEM »

  Om hun visie op het wegtransport beter te omkaderen vroegen wij de leden van de Administratieve Raad van de UPTR om de volgende zinnen aan te vullen. De antwoorden van Boris Samovitch:

  Voor mij is het wegtransport… “een werk van lange adem want men moet 15 uur per dag beschikbaar zijn en daarbij het werk, de chauffeurs en de klanten verzoenen. Daarvoor is heel wat beleid en kennis vereist, voor het welzijn van het personeel, de klanten en het materieel.”

  Voor mij is de toekomst van het wegtransport verbonden met… “heel veel werk op het gebied van tolerantie. Men moet proberen te diversifiëren en nieuwe markten te ontsluiten waar de anderen nog niet aanwezig zijn.”

  « Men moet het werk, de chauffeurs en de klanten verzoenen. »