• fr
 • nl
 • Alain Adriaens

  "Strijdvaardig"


  IDEAL FREIGHT in het kort

  Oprichting : 1977

   

  Activiteiten : distributie, voorraadbeheer, logistiek

   

  Vloot : 20 vrachtwagens

   

   

  www.idealfreight.be

  Alain Adriaens neemt op dit moment zijn tweede mandaat als ondervoorzitter van de UPTR waar. Hij levert daarmee al jaren een bijdrage in de strijd voor de verdediging van het beroep. Een functie die hem op het lijf geschreven is, omdat hij zo dicht bij het beroep staat en men graag met hem ten strijde trekt.

  De firma Ideal Freight werd in 1977 opgericht door Pierre Adriaens en wordt vandaag geleid door de tweede generatie met Alain en zijn broer Bruno. Alain Adriaens doet ons zijn parcours uit de doeken: “Ik heb een opleiding genoten op het gebied van wetgeving in transport en douane. Daarna bracht ik een tijd door bij een verzekeringsmaatschappij alvorens het familiebedrijf te vervoegen. Ik maakte nog een zijsprong met het internationaal vervoer van voertuigen om me uiteindelijk toch ten volle te engageren in het bedrijf opgericht door mijn vader. Daar ben ik afgevaardigd bestuurder sinds 1999 en ik deel er de leiding met mijn broer Bruno. Onze activiteiten omvatten distributie in de Benelux, overslag en logistiek. 50 à 60 % van de transporten betreffen producten voor verwarming, airconditioning en industriële ventilatie.”

  Op een gegeven moment leek het lidmaatschap bij de UPTR als vanzelfsprekend, zoals hij uitlegt: “We voelden ons geïsoleerd in het transportmilieu. Ik heb me toen tot de UPTR gewend omdat ik me kon vinden in hun filosofie. Ik wou ook uitdrukking geven aan mijn ideeën, want heel wat zaken bevielen me niet. Ik leef voor de strijd en ik heb bijvoorbeeld zeer veel gewerkt op de kilometerheffing. Wat me eveneens bevalt in de UPTR is dat onze leden toegankelijk zijn. De federatie is volledig betrokken bij het verdedigen van het beroep of dat nu uitgeoefend wordt door een groot of een klein bedrijf.”

  « “Het wegtransport is een beroep voor de toekomst en in volle expansie. »

  «  DE BEPERKINGEN VERMINDEREN »

   Om hun visie op het wegtransport beter te omkaderen vroegen we aan de leden van de Administratieve Raad van de UPTR om volgende zinnen aan te vullen. De antwoorden van Alain Adriaens:

  Voor mij is het wegtransport… “een beroep voor de toekomst en in volle expansie.”

  Voor mij is de toekomst van het wegtransport verbonden met … “een toegenomen mobiliteit en dat niet enkel in een periode van besmetting… Belangrijk wordt ook het aantrekken van jongeren. Het probleem is dat de autoriteiten ‘jacht maken’ op de transporteur die een melkkoe geworden is. Met de gezondheidscrisis er bovenop is de situatie van het transport zeer precair geworden op dit moment. Ook de distributie in de steden wordt steeds gecompliceerder. Het komt er op aan de beperkingen te verminderen en opnieuw een goed imago te geven aan ons beroep.”