• fr
 • nl
 • Salaris- en arbeidsvoorwaardenschalen CP 140.03 & 226

  Terug naar informatiedossiers

  De loonkosten zijn de voornaamste kostenpost van een Belgische vervoersonderneming. De transport- en logistieke sector behoort bij één van de meest ingewikkelde sectoren op het gebied van loonvoorwaarden.

  Volgens de cijfers van het ITLB zijn de loonkosten de voornaamste kostenpost van een vervoersonderneming (meer dan de brandstofkosten en de kilometerheffing!) en zijn zij verantwoordelijk voor meer dan 40% van de kostprijs (in het nationaal vervoer).

  Een correct loonbeheer is dan ook zeer belangrijk!

  De sector van Transport & Logistiek behoort bij één van de meest ingewikkelde sectoren op het gebied van loonvoorwaarden.

  Met de verschillende verplichtingen die volgen uit nationale en Europese regelgeving en de sectorale CAO’s dient dat niet te verbazen:

  • De rij- en rusttijden
  • De dagelijkse prestatiebladen
  • De beschikbaarheidstijden
  • Arbeidstijd en de berekening van overuren
  • De “flexibiliteit” (nieuwe arbeidsregimes)
  • Het arbeidsreglement
  • Diensttijd en de berekening van toeslagen bij overschrijding
  • De problematiek van de gelijkgestelde dagen
  • De berekening van de vakantiedagen
  • De economische werkloosheid
  • De verplichte nascholing
  • De verblijfsvergoeding
  • De ARAB-vergoeding
  • De anciënniteitspremie
  • De medische schifting
  • De tussenkomsten van het Sociaal Fonds Transport & Logistiek
  • Etc…

  Deze elementen zijn enkel van toepassing op de transport- en logistieke sector!

  De leden van UPTR ontvangen stelselmatig alle informatie die nodig is voor een geoptimaliseerd loonbeheer, te beginnen met de loonbarema’s voor de P.C.’s 140.03 en 226.

  Bovenop deze barema’s ontvangen de leden van UPTR jaarlijks een geactualiseerd overzicht van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor arbeiders en bedienden.

  Ten slotte valt op te merken dat om het leven van de ondernemers uit de sector te vergemakkelijken, UPTR aan de wieg stond van de oprichting van het autonome en erkende sociaal secretariaat PayCover vzw.

  Als gespecialiseerd sociaal secretariaat voor de sector Transport & Logistiek beheert PayCover de belangen van niet minder dan 1.000 ondernemingen en hun 15.000 werknemers.