• fr
 • nl
 • Investeringssteun en subsidies

  Terug naar informatiedossiers

  Subsidies en staatssteun voor ondernemingen worden strikt geregeld door Europese regelgeving, waaronder de Verordening 1407/2013 die beter gekend is onder de naam: de ‘de minimisverordening’.

  De Europese Verordening 1407/2013 van 18 december 2013 betreffende staatssteun stelt dat: “het totale bedrag aan de-minimissteun dat per lidstaat wordt verleend aan één onderneming die voor rekening van derden goederenvervoer over de weg verricht, bedraagt maximaal 100 000 EUR over een periode van drie belastingjaren.”

  Verder wordt verduidelijkt dat: “deze de-minimissteun wordt niet gebruikt voor de aanschaf van ver­voermiddelen voor goederenvervoer over de weg.”

  Zowel Vlaanderen als Wallonië hebben, binnen het toegelaten kader, voorzien in steun voor bepaalde investeringen in de vervoerssector.

  In Vlaanderen zijn op heden twee (cumuleerbare) systemen van subsidies van toepassing:

  • Subsidies voor uitgaven in het kader van “Ecologisch en veilig transport
  • De “Ecologiepremie+” die gebruikt kan worden voor vrachtwagens (MTM > 3,5 ton) die gebruik maken van LNG of CNG als brandstof en de tankinfrastructuur hiervoor.

  Deze premie valt niet onder het toepassingsgebied van de de-minimissteun en is bij gevolg niet beperkt tot het bedrag van maximaal 100 000 EUR over een periode van drie belastingjaren.

  In Wallonië zijn 2 gelijkaardige steunmaatregelen voorzien:

  Aarzel niet om contact op te nemen met onze diensten voor bijkomende informatie over deze subsidies.