• fr
 • nl
 • Algemene voorwaarden voor wegvervoer

  Terug naar informatiedossiers

  De transportvoorwaarden zijn een belangrijk juridisch gegeven voor de verhouding tussen opdrachtgevers, verladers, vervoerders en geadresseerden. In het internationaal vervoer wordt de relatie tussen deze verschillende actoren van de logistieke wereld juridisch beheerst door het CMR-verdrag.

  Met de publicatie van de wet van 15 juli 2013 betreffende het vervoer van goederen over de weg en de bijhorende uitvoeringsbesluiten (K.B. van 22 mei 2014 en M.B. van 23 mei 2014) in het Belgisch Staatsblad in 2014, was UPTR van mening dat het hoog tijd was om een nieuwe versie van de algemene transportvoorwaarden, die te vinden zijn op de achterkant van haar CMR-vrachtbrieven, te voorzien. Deze Belgische wet maakt het zo dat de regels van het CMR-verdrag ook van toepassing zijn op nationaal vervoer.

  De wereld van het transport verandert voortdurend en, in 2017, zitten we opnieuw in een situatie die een update van de algemene transportvoorwaarden wenselijk maakt.

  Om dit mogelijk te maken, hebben de drie erkende transportfederaties de handen in elkaar geslagen en beroep gedaan op de professionele kennis en ervaring van Meester Filip Melis inzake het transportrecht. Zijn opdracht bestond er niet enkel uit de algemene transportvoorwaarden aan te passen aan de huidige juridische werkelijkheid maar ook om ze, en dit is zo mogelijk nog belangrijker, te laten anticiperen op mogelijke juridische ontwikkelingen op korte, middellange en lange termijn. Hierna vindt u de geactualiseerde algemene transportvoorwaarden.

  De nieuwe algemene voorwaarden voegen verschillende juridische elementen toe aan het CMR-verdrag en de wet van 15 juli 2013.

  Uit het feit dat het om “algemene voorwaarden” gaat, volgt vanzelfsprekend dat deze voorwaarden slechts een minimum zijn van de meest essentiële juridische bescherming van transporteurs.

  De algemene transportvoorwaarden dienen echter niet ter vervanging van een transportovereenkomst. Dit laatste is nog steeds nodig om uitdrukkelijk de rechten en plichten tussen de transporteur en zijn opdrachtgever vast te leggen.

  Om voorgaande reden stelt UPTR een actueel model van zulke transportovereenkomst ter beschikking aan haar leden. Dit model is op aanvraag te bekomen.

  Ook hier geldt dat deze transportovereenkomst niet ter vervanging dient van de betalingsvoorwaarden. Deze voorwaarden dienen duidelijk te stipuleren welke betaaltermijnen de transporteur hanteert.

  Zie ook ons informatiedossier inzake CMR-vrachtbrieven

  Download hier de algemene voorwaarden voor wegvervoer CMR (drietalig)