• fr
 • nl
 • Het Europees Verdrag betreffende vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) vereist dat bestuurders van voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren, beschikken over een opleidingsgetuigschrift ADR.

  ADR is de afkorting van l’Accord relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (Verdrag betreffende vervoer van gevaarlijke goederen over de weg), gedaan te Genève, de dertigste september 1957 onder leiding van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties.

  Het ADR 2023 is beschikbaar in het Nederlands op de website van Vlaanderen. Hierbij de link: ADR 2021 en 2023.

  Chauffeur ADR & Opleidingsgetuigschrift

  Dit Verdrag voorziet, onder andere, dat de bestuurders van voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren, dienen te beschikken over een opleidingsgetuigschrift ADR.

  PTTC vzw, partner van UPTR voor de organisatie van opleidingen, is erkend door de Gewestelijke overheden voor het geven van de initiële ADR-opleidingen (colis en tank) en de opleidingen voor de vijfjaarlijkse vernieuwing.

  Raadpleeg de ADR-opleidingskalender hier.

  De ADR-examens worden georganiseerd door het erkende examencentrum ITLB vzw. Informatie hierover kan u terugvinden via hun website (www.itlb.be – ADR – Examen Chauffeur). De inschrijving voor deze examens wordt gedaan door de opleidingscentra.

  Veiligheidsadviseur ADR

  Het ADR voorziet eveneens dat iedere onderneming die activiteiten uitoefenen die onder het ADR vallen, één of meerdere veiligheidsadviseurs ADR moeten aanstellen. De veiligheidsadviseur moet instaan voor de preventie van, de aan het vervoer van gevaarlijke goederen verbonden, gevaren voor de veiligheid van personen, bezittingen of milieu.

  De verplichtingen voor ondernemingen en veiligheidsadviseurs worden hier gedetailleerd weergegeven.

  PTTC vzw is eveneens erkend voor het geven van de opleiding veiligheidsadviseur ADR.

  Wijzigingen iedere 2 jaar

  Het verdrag betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg wordt om de twee jaar bijgewerkt (in de oneven jaren).

  Onderstaand vindt u de link naar de meest recente bijwerkingen:

  Schriftelijke richtlijnen ADR

  De schriftelijke richtlijnen ADR moeten door de vervoerder voor het vertrek aan de bemanning van het voertuig overhandigd worden in een taal of in talen die elk lid kan lezen en begrijpen. Deze moeten zich binnen handbereik van de bemanning, in de cabine van het voertuig bevinden.

  Om deze richtlijnen te downloaden: klik hier. Dit model moet in kleur afgedrukt worden!

  Voor de schriftelijke richtlijnen ADR in de verschillende talen: klik hier

  Alleen het model van de schriftelijke richtlijnen volgens ADR 2017 is geldig!

  Uitrustingen voor het ADR vervoer

  Elke transporteenheid die gevaarlijke goederen bevat, moet zijn uitgerust met verschillende uitrusting en bescherming, gekozen in overeenstemming met het nummer van het gevarenetiket van deze goederen. De gevaarsetiketnummers staan vermeld op het verzenddocument.

  UPTR beschikt over alle noodzakelijke uitrustingen in haar webshop