• fr
 • nl
 • Uitzonderlijk vervoer

  Terug naar informatiedossiers

  Het leven van vervoerders en (interne en externe) begeleiders werd niet eenvoudiger gemaakt door de regionalisering van het uitzonderlijk vervoer en de begeleiding van bepaald uitzonderlijk vervoer.

  Als direct gevolg van de bijzondere wet betreffende de staatshervorming is het uitzonderlijk vervoer nu een bevoegdheid geworden van de Gewesten.

  Voor het beheer van de vergunningsaanvragen, betekent dit concreet dat de transporteurs, in functie van waar hun maatschappelijke zetel bevindt, zich op heden moeten richten tot de Gewestelijke administratie die de nieuwe bevoegdheid heeft verkregen, te weten dat voor elk van de Gewesten volgende informatie/contactgegevens beschikbaar zijn, namelijk:

  Vlaamse Overheid

  Agentschap Wegen en Verkeer

  Afdeling Expertise Verkeer en Telematica – Team Zwaar Vervoer
  Koning Albert II-laan 20 bus 4
  1000 BRUSSEL

  Tel : +32 (0)2 553 78 47
  Mail : zwaar.vervoer@mow.vlaanderen.be

  Web: http://wegenenverkeer.be/uitzonderlijk-vervoer

  Mobiliteit Brussel

  Directie Verkeersveiligheid
  Vooruitgangstraat 80 bus 1
  1035 Brussel

  Tel : +32 (0)800 94 001
  Mail : mobiliteit@gob.irisnet.be

  Web https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/uitzonderlijk-vervoer

  Service public de Wallonie

  DG Routes et Bâtiments
  Direction des Conceptions et des Calculs – Service Transport exceptionnel
  Boulevard du Nord, 8 – 5000 Namur

  Tel: +32 (0)81 77 24 00
  Mail: 
  te@spw.wallonie.be

  Web : https://infrastructures.wallonie.be/entreprises–non-marchand/reseau-routier/reglementation-routiere/transport-exceptionnel.html

  De vergunningsaanvragen kunnen gelukkig nog altijd worden opgemaakt met de applicatie van  Webteuv.

  De applicatie van WebTeuv stelt de transporteurs in staat om hun vergunningsaanvragen online te beheren en versnelt aanzienlijk hun aanvragen.

  Om toegang te krijgen tot WebTeuv, moet je eerst als ‘online-aanvrager’ ingeschreven worden. Men moet daarvoor simpelweg eenmalig het registratieformulier vervolledigen en versturen. Binnen de twee werkdagen wordt de toegangscode bevestigd op het e-mailadres dat de transporteur opgegeven heeft. 

  In afwachting van de concretisering van de overdracht van bevoegdheden inzake de begeleiding van uitzonderlijk vervoer, kan de lijst van begeleiders hier geraadpleegd worden.