• fr
 • nl
 • Eerlijke concurrentie

  Terug naar informatiedossiers

  De juridische rechtszekerheid is een essentiële voorwaarde voor elke ondernemer. De gelijkwaardigheid en gelijkheid van de behandeling tussen de economische actoren is ook een evidentie…

  Het principe van de eerlijke concurrentie is over de hele lijn terug te vinden in alle acties en posities van UPTR.

  Op 3 februari 2016 werd het “Plan voor een eerlijke concurrentie in de transportsector” ondertekend. Dit plan in de strijd tegen de sociale dumping was het resultaat van het werk van de sociale partners (waaronder UPTR) met 3 federale ministers (Mobiliteit, Zelfstandigen, Financiën), de Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, drie federale overheidsdiensten (FOD Arbeid, FOD Mobiliteit, FOD Sociale Zekerheid), RSZ, RVA en de SIOD.

  Dit plan is een gevolg van de sluiting van de sectorale Collectieve Arbeidsovereenkomst “gelijk loon voor gelijk werk”, ondertekend in 2014.

  In 2017 heeft UPTR in grote mate bijgedragen aan de opstelling van de “Transport Guidelines” of de richtlijnen over de interpretatie van de Belgische en Europese reglementering door de inspectiediensten.

  De belangrijkste uitkomst van deze richtlijnen is dat zij (enkel, zullen haar critici zeggen) op een transparante manier op papier zetten hoe de Europese regels met betrekking tot het arbeidsrecht, de sociale zekerheid en het recht op transport worden (of toch zouden moeten worden) toegepast in België.

  Tussen al de talrijke andere punten die voorkomen in het “Plan voor een eerlijke concurrentie in de transportsector” werd bepaald dat een “checklist” op de website van de sociale inspectie (SIOD) gezet werd. Deze “checklist” geeft een overzicht van de documenten die een controleur tijdens een controle, op de weg of op het bedrijf, wettelijk kan opvragen.

  Via deze link kan u de “checklist” integraal terugvinden.