• fr
 • nl
 • Sinds 1 april 2016 dienen vrachtwagens die gebruik maken van wegen die onder de kilometerheffing vallen verplicht uitgerust zijn met een ‘OBU’.

  De kilometerheffing, een dure belasting door de Gewesten, hebben de kosten van het transport verhoogd met gemiddeld 10%.

  De verschillende ‘flankerende maatregelen’ die bij de invoering van de kilometerheffing werden aangekondigd, zijn niet afdoend om deze bijkomende kost te compenseren.

  Het eerste Europese interoperabele systeem heeft, met een ongeziene consistentie, tot vele bugs en crashes geleid.

  De tekortkomingen van het controlesysteem, machtsmisbruik in hoofde van controlediensten en de waanzinnige bedragen van de boetes blijven veel energie en inspanningen van UPTR vergen.

  Meer over VIAPASS