• fr
 • nl
 • Reeds vele jaren blijft UPTR, aan al wie het horen wil, zeggen en herhalen dat Europese richtlijnen opgelegd worden aan de lidstaten van de EU, maar dat zij niet ingeroepen kunnen worden door de lidstaten van de EU tegen een individu.

  Dit essentiële principe van het Europees recht is verweven met het DNA van het Europese project en dit op zijn minst sinds het arrest Ratti van het Europees Hof van Justitie van 5 april 1979…

  Hierdoor is volgens UPTR elke beboeting van een transporteur op grond van de richtlijn 96/53 van 25 juli 1996 houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationale verkeer maximaal toegestane gewichten, onwettelijk!

  Indien België, net als Frankrijk op haar grondgebied, op haar eigen grondgebied het transport tot 44 ton/5 assen toelaat, is het vanzelfsprekend dat het grensoverschrijdende transport tot 44 ton tussen deze twee landen ook is toegelaten…

  En met reden:

  • In het Belgische recht is de richtlijn 96/53 omgezet in het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. De punten 3.2.3 en 3.2.4 van artikel 32 bis van dit K.B. stellen de maximale toegelaten massa voor combinaties van voertuigen met 5 assen vast op 44 ton.
  • In het Franse recht, zonder te vergeten te verwijzen naar de richtlijn 96/53, wijdt het Decreet nr. 2012-1359 van 4 december 2012 betreffende het maximale gewicht toegestaan voor gemotoriseerde wegvoertuigen, zich aan het principe van 44 ton op 5 assen sinds 1 januari 2013.

  Als antwoord op een parlementaire vraag heeft toenmalig Waals Minister van openbare werken, reeds de juridische visie van UPTR onderschreven door te stellen: “er is geen enkel onderdeel van het Franse nationale recht dat toestaat te beboeten bij het oversteken van de grens met tussen de 40 en 44 ton”.

  Deze visie werd al gedeeld door het IDIT (‘institut du droit international des transports’) en werd eveneens bijgetreden door de Franse vereniging van goederenvervoerders over de weg (AUTF) en de Waalse Unie van ondernemingen (‘UWE’). Nu spreekt ook de Franse beroepsvereniging van de chemische industrie (‘France Chimie’) zich publiekelijk in dezelfde zin uit. Het is te weten: de Franse autoriteiten hebben wettelijk gezien geen grond om vrachtwagens die de Franse grens oversteken met 44 ton op 5 assen, te beboeten.

  Het is dus volledig onzinnig dat er nog zoveel inkt dient te vloeien over deze materie!