• fr
 • nl
 • Sociaal Fonds Transport en Logistiek (SFTL)

  Terug naar informatiedossiers

  “SFTL” is de officiële naam van het Sociaal Fonds voor arbeiders actief in de sector van Transport en Logistiek. Het is aan dit fonds dat alle werkgevers die onder het PC 140.03 vallen, maandelijks bijdragen betalen (via een inhouding van de RSZ op de bruto loonmassa van hun arbeiders).

  In essentie dient de ‘spaarpot’ van het sectoraal sociaal fonds tot betaling van de eindejaarspremie van de 70.000 arbeiders van het PC 140.03.

  Maar het SFTL is meer dan enkel de eindejaarspremie. Zij staat ook in voor een resem initiatieven, geleid op een paritaire manier door vertegenwoordigers van de werkgeversfederaties (TLV, Febetra en UPTR) en van de vakbonden (ACV-Transcom en ABVV-BTB). Statutair is bepaald dat de voorzitter een vertegenwoordiger van de werkgeversfederaties is.

  De terugbetaling van de geneeskundige schifting voor vrachtwagenchauffeurs en de terugbetaling van de bestuurderskaart voor de digitale tachograaf zijn slechts enkele van financiële tussenkomsten ten voordele van de werkgevers die voorzien worden door het SFTL.

  Het team van het Sociaal Fonds steekt eveneens veel tijd en inspanning in opleidingen.

  Het is hierdoor, en dankzij de dynamische acties van het SFTL ten aanzien van ‘risicogroepen’, dat de Transport en Logistieke sector voldoet aan haar verplichtingen inzake opleidingen en voorkomt dat alle werkgevers, gedurende jaren, moeten vrezen voor een verhoging van de sociale bijdragen wegens ‘onvoldoende inspanningen inzake opleidingen’.

  Beroepsopleidingsscholen, de VDAB, Forem, Bruxelles-Formations,… Allen genieten van de expertise en middelen die over de jaren heen door het SFTL opgebouwd werden. 130 vrachtwagens die 100% gewijd worden aan de initiële vorming van jongeren en werkzoekenden, dat is niet niets!

  Met de komst van de permanente vorming in 2007, is UPTR niet bij de pakken blijven zitten. Zij stond mee aan de wieg van het ‘opleidingsbudget’, ten voordele van de werkgevers van de sector. UPTR is ook trots om mee de basis gelegd te hebben voor de integrale (!!!) terugbetaling van de kosten die een werkgever moet maken voor het rijbewijs (C + CE) van een kandidaat-chauffeur.

  IBO’s en in het bijzonder ‘Jongeren in transport’ zijn concrete resultaten van een werk van lange adem, die op vandaag hun vruchten afwerpen.

  Op de onderstaande links kan u de details terugvinden van de bestaande initiatieven inzake de opleiding van chauffeurs.

  Voor meer informatie over de tussenkomsten van het SFTL