• fr
 • nl
 • E-cmr: Elektronische vrachtbrief

  Terug naar informatiedossiers

  Het Benelux Comité van Ministers heeft op 1 december 2020 besloten de Benelux e-CMR pilot te verlengen tot 2025. De eerste pilot heeft goede resultaten opgeleverd: een digitale vrachtbrief bleek, vanuit perspectief van handhaving- en controle, onder bepaalde voorwaarden minstens even veilig en betrouwbaar als een papieren vrachtbrief.

  In 2008 kwam het e-CMR Protocol tot stand. Dit e-CMR Protocol is een aanvullend protocol bij het CMR-verdrag inzake het gebruik van een digitale vrachtbrief.

  Het doel van dit protocol is het om het mogelijk te maken om een digitale vrachtbrief in plaats van een papieren vrachtbrief te gebruiken. Een digitale vrachtbrief, die voldoet aan de voorwaarden van het e-CMR Protocol, wordt als gelijkwaardig beschouwd aan de papieren vrachtbrief. Hij heeft dezelfde bewijskracht en dezelfde gevolgen als een papieren CMR-vrachtbrief.

  Tot op heden werd dit protocol echter nog steeds niet geratificeerd door België.

  België koos echter voor een, parallel, nationaal proefproject inzake de digitale vrachtbrief, dat van start ging op 1 mei 2016 en ten einde kwam op 1 mei 2019.

  De geschiedenis zal onthouden dat in het kader van dit proefproject de eerste Belgische elektronische vrachtbrief uitgegeven werd door de logistieke dienstverlener ‘Plan & Ride’ en dat Federaal Minister van Mobiliteit, François Bellot, de ontvangst van een pakketje, opgestuurd door UPTR, elektronisch ondertekend heeft.

  Op 1 december 2017 startte eveneens een Benelux pilot voor het gebruik van de digitale vrachtbrief (e-CMR) voor het intra-Benelux wegvervoer. Deze proef is beperkt tot het intra-Benelux vrachtvervoer en kan zowel het vervoer tussen de Benelux-landen betreffen als nationaal vervoer, inclusief cabotage.

  De looptijd van de proef bedroeg oorspronkelijk 3 jaar maar werd intussen verlengd tot 2025.

  Vervoerders kunnen door de verlenging gebruik blijven maken van een veilige en authentieke digitale vrachtbrief bij vervoer van goederen over de weg binnen de Benelux. Het gebruik van het aantal vrachtbrieven is sinds de aanvang van de pilot gestegen. Met name nam het gebruik ook toe vanwege de COVID-19 crisis.

  Waar er begin 2019 nauwelijks 1.000 digitale vrachtbrieven konden gebruikt worden, werden er in België tijdens het begin van het najaar 2020 reeds meer dan 6.000 opgesteld. Rekening houdend met een eventuele vertraging in de rapportering, kan dit totaal nog verder oplopen.

  De pilot is verlengd om te garanderen dat vervoerders van de voordelen van de digitale vrachtbrief gebruik kunnen blijven maken alsook met het oog op de implementatie van de Electronic Freight Transport Information Verordening (eFTI). Deze is overigens inhoudelijk zeer sterk op de Benelux-proef is geïnspireerd. De Verordening verplicht overheden grote delen van de e-CMR digitaal te accepteren vanaf augustus 2025. Om dit mogelijk te maken, en het gebruik van de e-CMR verder te promoten, zal binnen het kader van de Benelux pilot een Access Point worden ontwikkeld, dat het delen van de data tussen overheden, vervoerders en autoriteiten gemakkelijker maakt. Verwacht wordt dat dit Access Point in 2021 wordt gerealiseerd. Overigens merken de vervoerders in eerste instantie niets van deze wijziging: zij kunnen gewoon gebruik blijven maken van de e-CMR zoals zij gewend zijn. Gedurende de looptijd van de proef kan stapsgewijs uitgebreid worden met bijkomende serviceproviders en bijkomende functionaliteiten.

  Via de Benelux-proef, die als ‘living lab’ kan fungeren, kunnen de Benelux-landen mede richtinggevend zijn voor de wijze waarop de Verordening geïmplementeerd wordt. Het is de bedoeling dat het e-CMR-platform tegen 2025 uiteindelijk geïntegreerd zal worden in de Europese eFTI platform structuur.

  UPTR heeft steeds gesteld dat één centraal Access Point, een essentiële vereiste is voor het succes van de elektronische vrachtbrief.

  UPTR kijkt dan ook gespannen toe op dit Access Point van de Benelux pilot.

  Voor meer informatie over de elektronische vrachtbrief “e-CMR”