• fr
 • nl
 • 30/03/2021

  In navolging van het Waalse Gewest heeft Vlaamse Gewest besloten om een wijziging aan te brengen aan het Technisch Reglement zodat het toegelaten zal zijn voor voertuigcombinaties met 6 assen om, op het Vlaamse grondgebied, met maximaal 50 ton rond te rijden.

  In het huidige ontwerp dat nu officieel op tafel ligt, is het echter verkeerd om van 50 ton te spreken.

  Het is in feite ‘slechts’ 48 ton die verhoogd kan worden tot maximaal 50 ton met de extra massa die vereist wordt voor oa. “emissievrije en alternatieve brandstof technologieën of remvertragers”.

  Het zal de aandachtige persoon alvast opgevallen zijn dat deze mogelijke verhoging tot 50 ton geen verdere verhoging van het nuttig laadvermogen met zich meebrengt…

  Ondanks de vraag van UPTR in het CAIN vergadering dat vrijdag 26 maart plaats vond, om effectief 50 ton – 6 assen als standaard te gebruiken, zal dit niet veranderen.

  Er zullen naast gelijkaardige vereisten enkele bijkomende voorwaarden gelden ten opzichte van het Waalse Gewest.

  Zo zal de befaamde brugformule niet alleen betrekking hebben op de sleep maar eveneens op het individueel trekkend voertuig en getrokken voertuig. Een maatregel om een, door het Departement MOW schilderachtig omschreven, ‘excuusas’ bij het getrokken voertuig te voorkomen.

  Het voertuig dient uitgerust te zijn met de nodige sensoren om de aslasten te lezen en om de afstand van 15 meter ten opzichte van andere voertuigen met een MTM > 7,5 ton na te gaan.

  Tot slot mag de datum van eerste indiensstelling van het trekkend en getrokken voertuig maximaal 4 jaar oud zijn. In de CAIN werd evenwel bepleit om deze datum te verhogen voor getrokken voertuigen.

  Als het neerkomt op regionale bevoegdheden in ons kleine Belgenlandje, is de vraag naar een homogene regelgeving … a bridge too far.

  Dit ondanks de vraag van UPTR om het ontwerp te herzien en 50 ton – 6 assen een eerlijke kans te geven.

  In de ogen van UPTR is het concept 50 ton – 6 assen, net als LZV, essentieel voor het reduceren van de CO² uitstoot van de transportsector.

  UPTR hoopt dan ook dat Minister Lydia Peeters de moed heeft om de situatie recht te zetten en Vlaanderen de positieve logica van de Green Deal te laten onderschrijven.

  Michaël Reul – Secretaris-Generaal

  Download dit persbericht in PDF