• fr
 • nl
 • In haar lobbywerk hanteert UPTR een onverbiddelijke juridische en mathematische nauwkeurigheid.

  De minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s, David Clarinval (MR), prees het werk van objectivering van de gegevens dat door UPTR is verricht. Dit heeft hem in staat gesteld om zich te verzetten tegen de afschaffing van de professionele diesel.

  Wanneer het gaat over professionele diesel, zijn de – puur ideologische – debatten spijtig genoeg niet erg genuanceerd.

  Al jaren vergelijkt UPTR de evolutie van het brandstofverbruik en de accijnzen die dit jaarlijks opbrengt, met de afgelegde kilometers die onderworpen zijn aan kilometerheffing.

  In antwoord op de parlementaire vraag van Volksvertegenwoordiger Gilles Vanden Burre (Ecolo) gaf de Minister van Financiën een reeks vrij verhelderende informatie over het brandstofverbruik in België, met het oog op de milieugedachten en mobiliteit.

  Uit deze gegevens haalt UPTR de volgende elementen:

  • Het benzineverbruik is met 25% gestegen ten opzichte van 2019 (*)
  • Het dieselverbruik is gestegen met 10,65% gedaald ten opzichte van 2019 (*)
  • Berekenend “aan de uitlaat”, stootten Belgische weggebruikers 25 miljoen ton CO2 uit. Een stabiel cijfer, dat volledig in strijd is met de doelstellingen van ‘Fit for 55 (- 55% tegen 2030)
  • In 2023 daalde het aantal kilometers afgelegd op de tolwegen (+ 3,5 ton) met 3,28%
  • Met de kilometerheffing haalden de 3 regio’s 888 miljoen op, een stijging van 7% (door de tariefverhoging in Wallonië en de jaarlijkse indexering)
  • De netto-accijnsinkomsten op diesel en benzine brachten de federale overheid 5,4 miljard euro op
  • Buitenlandse transporteurs hebben bijgedragen aan de financiën van de Belgische staat, voor een bedrag van 604 miljoen euro (**) door hun tanks in België te vullen voor meer dan 1,5 miljard liter
  • Het industriële en (veronderstelde) agrarische gebruik van rode diesel neemt niet af

  De update van deze verhelderende budgettaire gegevens zal de transporteurs en de vertegenwoordigers van de 5 Vlaamse partijen (CD&V, Open Vld, Groen, N-VA, Vooruit) die aanwezig zullen zijn op het pre-electorale debat tijdens de TRANSPRO-beurs zeker niet onberoerd laten.

  Gratis inschrijven kan hier met de code TP24061

  (*) Referentiejaar ‘pre-covid’ (2021) en invasie van Oekraïne (2022)

  (**) Na terugbetaling van het deel van de accijnzen voor ‘professionele diesel’